Mustafa Kemal evimize ilk defa geliyor

Babam İsmail Fazıl Paşa, İstanbul’a gelip Genel Kurmay 4. Şube­si’nde göreve başladıktan bir müd­det sonra benden sınıf arkadaşlarım hakkında bilgi istedi. Ya­kın arkadaşlarımı sordu. Bu, onun âdeti idi. Daha ben Erzin­can Rüşdiyesi’nde iken öğretmenlerden ziyade arkadaşlarımı sorar, bilgi alır ve bazılarını yemeğe çağırmamı söylerdi. Tereddüt etmeden: — Çavuşum Mustafa Kemal Selânik. Mustafa Kemal Evimize İlk […]