İskit – Sibir hayvan üslubu

Eski göçebelerin kültürü, benzeri olmayan hız ve ölçü bakımından dâhiyane bir projenin canlandırılması­dır. Binlerce kilometrelerle bölünen bu kültürün farklı ocaklarında aniden birbirine çok benzer, sıkça da özdeş ve askerî göçebe faaliyetlere uygun eşyalar ortaya çık­maya başladı. Bu eşyaların başında koşum takımları, silahlar, bronz kazanlar, bozkır kahramanlarının balbal­ları gelmektedir. Eski göçebe döneminin en dikkat çeken özelliklerin­den […]