Sosyalizm perdesi altında çalışan solculara dair

1 — Türkiye’de sermaye ve işçi teşkilâtı çok yeni olduğundan ve sosyal – Demokrat geleneği da­ha meydana gelmediğinden bizde Sosyalizm ile Ko­münizmi ayırt etmek güçtür. Bu ise geniş demago­jilere yol açmaktadır. Bu, az gelişmiş memleketle­rin çoğunda böyledir. Fakat sosyal adâlet mefkure­sinin hakikî milliyetçilikle samimî olarak bağdaştığı ve Sosyalizm perdesi altında çalışan kızılların bü­yük bir kısmının […]