Esik mezarı

Kögmen dağlarından Güney-Batıya doğru, İç Asyanın en yüksek zir­veleri olan Batı Altay, Tarbagatay, T ’ien-shan ve Ala-tağ silsileleri bir­birini takibederek ve bazen birbirine muvazi olarak, Isık-köl’e kadar uzanmakdadır. Kuş uçuşu ile 1500-2000 km giden bu dağ silsilelerinin kuzey etekleri boyunca (42° 50′ D – 52° 50′ K ile 55°K – 85°D arasında), vâsi yaylalar ve […]