Afşarlı Nadir

Türk milletinin anayurtları Türkistan ve Türkiye’de kurduğu devletler, tarih boyunca kurulmuş olan bütün devletlerin en güçlüleridir. Fakat milletimizin, yalnız anayurtlarında dünyanın en büyük devletlerini kurmakla kalmamış, başka milletler üzerinde de yüzyıllarca padişahlık yapmıştır. Çin’de, Hint’te, İran’da, Şimali Afrika’da, Avrupa’da yabancı milletlere buyrukluk eden Türk kahramanları ve padişahları az değildir. İşte, Afşarlı Nadir, ırkımızın böyle kahramanlarından […]