Oğuz Destanı’nda Karluk Türkleri

Oğuz-Kağan baktı ki, erkek kurt önler gider, Ordunun öncüleri, Gökkurt’u gözler gider, Görünce Oğuz bunu, ne çok sevinmiş idi, Alaca aygırını, çabucak binmiş idi. Apalaca aygırı, Oğuz severdi özden, Ama at dağa kaçtı, kaybolup gitti gözden, Bu dağ buzlarla kaplı, çok büyük bir dağ idi, Soğuğun şiddetinden, başı da ap ağ idi. Çok cesur çok […]