Oğuz Han’a yol gösteren gök kurt

Çadırları kurdurup, derin uykuya daldı. Tam tan ağırıyordu, çadıra bir nur daldı. Bir erkek kurt göründü, ışıkta soluyarak. Bir kurt ki, gök yeleli. Bir kurt ki, göm gök tüylü. Bakıyordu Oğuz’a ışıkta uluyarak. Döndü bu Kurt Oğuz’a tıpkı bir insan gibi. Ağzından söyler döküldü, tıpkı bir lisan gibi. Dedi: ‘Ey! Ey! Ey! Oğuz ey. Bilirim […]