Türkiye’de Dil Dâvâsının Dayandığı Fikir Temelleri ve Bu Dâvâda Bugün Uyulması Gereken Ana İlkeler

I. Dil Dâvâsının Tanzimat’tan Günümüze Uzanan Fikir Temelleri Bugün ülkemizde başlangıcı Tanzimat devrine kadar uzanan bir dil dâvâsı vardır. Bir dili, o dili konuşan fertlerden, o fertlerin oluşturduğu sosyal yapıdan ve o sosyal yapının bağlı bulunduğu kültür ortamından ayırmak mümkün olmadığından, dil dâvâsı da bu tarihi ve sosyal şartların gerekli kıldığı bir biçimlenme ile bugüne […]