İlhamın kaynağı Çanakkale’de!

“Savaşta şart olan cesaret, metanet ve feragattir. Hiçbir propagandaya kapılmayarak milli bir dayanışma kurabilen bir millet her zaman bir Çanakkale müdafaası yapabilir. Aksi takdirde bütün hayaller, bütün emeller, bütün dilekler boştur ve hiçtir.” “Binaenaleyh gençlerimize şunu tavsiye etmek isterim ki Çanakkale tarih boyunca nice kahramanlıklar gösteren milletimizin “hasta adam” diye yaftalandığı bir çağda, Türk devletinin […]