Hitit Sarayında kraliçelerin rolü

Bilindiği üzere, Anadolu’nun tarihteki ilk siyasi birliğinin sağlayan ve hemen sonrasında da iki yüzyıldan beri Anadolu’nun zengin maden kaynaklarını sömüren Asurlu kolonistleri sınır dışı ederek, anadolu’daki Asur Ticaret Kolonileri Devri’ne (M.Ö. 1950-1750) son veren kuşşara karıla Anitta, Hitit krallarının atası olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden dir ki, Hitit devletinin siyasi tarihini Kuşşara Krallığı ile başlatmanın […]

Eski Önasya Dinlerinde Monoteist Temayüller

Din, insanlık için her devirde ve her zaman en büyük bir ihtiyaç olmuştur. Asrımızın insanı bile bilhassa hayat ve ölüm gibi beşer akıl ve idrakinin üstünde kalan tabii büyük hadiseler karşısında dine baş vurmaktadır. Bugünkü medenin cemiyetlerin hemen hepsi, dinler tarihinde “Büyük dinler” denilen tek tanrılı bir dinen sahiptirler. Eski devirlerin çok tanrılı (Politheiste) dinlerinden […]