Türk Halk İnançlarında Nevruz Motifi

  Türk milleti, tarihten günümüze sosyal ve dini hayatındaki bazı önemli zamanları bayram olarak kutlamaktadır. Bunlardan birisi de “nevruz”dur. Nevruz; Farsça bir kelimedir. Manası ise; nev: Yeni, ruz: gün, nevruz: yeni gün demektir. Bugün, Güneşin Koç burcuna girdiği vakit olup, Rumi Takvimde Martın dokuzuna, Miladi Takvimde ise, Martın yirmi birine tekabül etmektedir. [1] Kelimemiz bu […]

Türklerde Kalın adeti

Türk evlenme hukukunun, önemli motiflerinden birisi de “kalın”dır. Kalını, geçen yüzyılda Türk illerinde araştırma yapmış olan İzasstrov, Groclekav ve Dingelstedt gibi folklorcu ve hukukçular şu şeklide tanımlamışlardır. “Kalın, babanın sağ iken, oğullarının evlenebilmeleri için verdiği paydır”. [1] Bunun içine ise at, deve, altın, para v.s. girmektedir. Yalnız Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in de belirttiği gibi [2] […]

Van Yedi Kilise

Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesinde, LOT 13551, no. 48 ile kayıtlı bulunan bu fotoğraf, Van Yedi Kilise olarak da bilinen Varagavank Ermeni manastırında, Ermeni rahipleri ve çocukları resmetmekte.. Yıl 1880 ile 1892 arası. Bu Varagavank Ermeni manastırı, Vaspurakan’ın (Ermenice, “soylu ülke” ya da “prensler ülkesi” anlamına gelen, Ermeni Krallığı’nın sekizinci vilayetiymiş [1] en zengin ve […]