Geçmişten günümüze işbirlikçi din adamları, İskilipli Atıf Hoca ve Şapka Kanunu üzerine bir değerlendirme

1071 Malazgirt zaferinden günümüze kadar Anadolu ciddi anlamda iki kez işgale uğramıştır. 1243 Kösedağ bozgunu ve 1918 Mondros Mütarekesi. 1243 Kösedağ bozgunundan sonraki Moğol istilasıyla birlikte, Selçuklu sultanları geri planda…