Turan Ovası

Esile mezarından Batıya doğru açılan yaylalar ve ovalar boyunca 1000 km kadar ilerleyince, Turan ovasına inilir (40° – 45°K, 57° – 65°D ). Turan ovası denen bozkır çevresinde, bitki olarak, otlardan başka, bil­hassa Türkçe «saksaul» veya «sekseul» denen (Radloff lugatma göre salsola arbnstris) ve yakıt olarak kullanılan, egri-büğrü çalılar yetişir. Dünyanın en büyük nehirlerinden Amu-deryâ […]