Türk milleti kartalın meziyetlerini daha gençliğinde kazanmıştır

Bizim Türk milletimiz eski ve şerefli bir millettir. Zaten Orta Asya’nın Altay yaylasında yetiştiği için kartalın meziyetlerini daha gençliğinde kazanmıştır. Ta uzakları görür, hızlı bir uçuşu vardır ve bu ruhu barındıracak kadar kuvvetli bir beden sahibidir. Zaten, maddî olsun, dimağî olsun hiçbir sıkıcı hudut içinde durmaz. Yaradılışta olduğundan yüksek anayurdunun Dünya’dan uzak vaziyetine karşı isyan […]