Baksıcılık ve Kazakistan’da Türk Halk İnançları

Türk halk inançlarının bilinmesi, Türk estetiğinin felsefesinin, Türk hamasetinin kısaca Türk kimliğinin bilinebilmesi itibariyle özel önem arzetmektedir. Kastedilen Kültürel Türklük olup geniş kapsamda bir kimliğin ifadesidir. Türk halk inançlarının irdelenmesi ise Tengricilik, Kamizm, Baksicilik gibi Türklerin içerisinde doğup gelişmiş inançların irdelenebilmesi ile mümkündür. Bu inanç alemleri, Türklüğün Kültür akrabalıklarının tesbiti itibariyle zaruridir. Her vesile ile […]