Yükleniyor...
1 2 3 4 5 6 7 8 118 119
21 Haz 2018

Soğd Maddesi - W. Barthold

**SOGD**. SOĞD, AL-SOĞD veya AL-SOĞD Orta Asya’da bir yer ismi. Aynı isim (eski farsça Suguda, yeni-avesta, sugva, grek. Sogdioi, yahut sogdianoi...

21 Haz 2018

Semerkand - H. H. Schaeder

**SEMERKAND** SAMARKAND, Buhara \[b. Bk.\] ile birlikte, Maveraünnehr (Sogdiana, Sogd \[b. Bk.\], Ma vara’ al-Nahr)’in başlıca şehri olup, garbı...

20 Haz 2018

DARÜ'L MUALLİMİN-İ ALİYYE (YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU) SERGİSİ ALBÜMÜ

Darü'l muallimin-i Aliyye'nin sergisine ait çeşitli fotoğrafları içermektedir. \

20 Haz 2018

DEVŞİRME - GEOFREY LEWIS

Hıristiyan asıllı erkek çocukların, 3-5 yıl ara ile, Devletin askeri ve mülki hizmetleri için seçilerek toplanması, eğitilip yetiştirilmesi ve görevle...

20 Haz 2018

OSMANLI'NIN DOĞUŞU - KURULUŞ SÖYLENCESİ II - AŞIKPAŞAOĞLU

Ertuğrul Gazi işitti ki, Selçuklu Hanedanından Sultan Alaeddin, Acem'den Rum’a gelip Padişah oldu. "Öyleyse bize dahi vacip oldu ki erin kadri kıymeti...

18 Haz 2018

TÜRK İHTİLALİNİN DÜSTURLARI IV - MAHMUD ESAD BOZKURT

"Türk tarih-i siyasisi, bizde (halk hükümeti)nin, yine milletin en sıkı bir murakabesiyle teessüs edilebileceğini gösteriyor. înkılab bu uzun tecrübel...

17 Haz 2018

OSMANLI'NIN DOĞUŞU - KURULUŞ SÖYLENCESİ I

Doğu'dan gelen Mogolların baskısı altında kendilerine yeni otlaklar aramak üzere Süleyman Bey'in yönetiminde (1225'te) Anadolu’ya giren 400 çadırlık (...

17 Haz 2018

ANILARDA HALKEVLERİ

Almanya'dan yeni getirtilmiş (Leybold) fizik dersi araç-gereçleri, kilitli tutulan camlı dolaplarda, deney yapabilecek öğretmeni beklerken, küçük kasa...

17 Haz 2018

MEDENİYETİ HARS (KÜLTÜR)'TAN AYIRMAK GÜÇTÜR, GEREKSİZDİR. - M. KEMAL A...

Medeniyeti hars (kültür)'tan ayırmak güçtür, gereksizdir. Bu nedenle, harstan ne anladığımı söyleyeyim. Hars, bir toplumun (a) devlet hayatında, (b) f...

16 Haz 2018

"UNUTULMUŞ ADAM" YUSUF AKÇURA

Tarihçi Berkes’in (1976), ”Unutulmuş adam" adını verdiği Yusuf Akçura’nın Türkçülüğünü Fransız araştırmacı Georgeon'nun (1986) Türkçeye çevrilen dokto...

16 Haz 2018

ANADOLU TÜRK IRKI - AFET İNAN

Türk Devrimi’nin resmi tarihçilerinden Profesör Afet İnan (1941), Anadolu Irkı üzerinde yazdığı Fransızca doktora tezinde, 6500 kişilik örneklemden al...

15 Haz 2018

"TÜRK ADI" VE ANLAMLARI

Tarihte ilk ”Türk” adı Orhon Yazıtlarında Türük olarak geçiyor. Devletine bağlı halk, teba, güçlü kuvvetli ulus anlamında. Kaşgarlı Mahmud’a (veya Tür...

13 Haz 2018

ALMAN TARİHÇİ EMIL LUDWIG'İN KALEMİNDEN 'ATATÜRK'

Ankara’ya niçin geldiğimi soruyorsunuz. Önce, büyük kurtarıcınız Cumhurbaşkanı Gazi Hazretleri’ni görmek için geldim. Çünkü zamanımızın hemen bütün de...

11 Haz 2018

YUNANLILARIN İZMİR ÜZERİNDEKİ PROPAGANDALARI GERÇEKLERE ÇARPARAK SONUÇ...

Yunanlıların, İzmir üzerinde ırk bakımından iddia ettikleri hakların doğru olduğuna dair propagandalar, gerçeklere çarparak sonuçsuz kalmıştır....

10 Haz 2018

GÖRECEKSİNİZ NELER OLACAK - M. KEMAL ATATÜRK

O sabah herkes birbirine Milliyet gazetesinde Latin harfleri ile çıkan kısa bir fıkradan bahsediyordu. Günün mevzuu buydu. Fıkranın Arap harfleri ile...

10 Haz 2018

İNSANIN YÜREĞİ NE İSE, MİLLETİN DİLİ DE ODUR! - H. NİHAL ATSIZ

Büyük devlet olmanın şartlarından biri de zengin ve hareketli bir dile sahip olmaktır. Millî ihmaller dolayısıyle gelişememiş olan kökü kuvvetli dilim...

09 Haz 2018

İNGİLİZ KRALI VIII. EDWARD'IN ANLATIMIYLA 'ATATÜRK'

İngiliz Kralı VIII. Edward ile Atatürk arasında geçen çok ilginç bulduğum bir konuşmayı yeri gelmişken aktarmak istiyorum. Bir sohbet sırasında...

08 Haz 2018

BABAM, MUSTAFA KEMAL'İ KENDİ EVLADI GİBİ SEVERDİ. - ALİ FUAT CEBESOY

Babam, Mustafa Kemal’i sever ve bizlerden ayırd etmezdi. Bu sevgi, babam ölünceye kadar sarsılmadan devam etmiştir. Onu genç yaşında tanımış ol­maktan...

06 Haz 2018

ORTA ASYA SAKA KABİLELERİ

Darius ve onun mirasçısı Serhas (M. Ö. 486–484’te hüküm sürdü) kendi yazıtlarında Farsların hâkimiyeti altında olan bir Orta Asya Saka kabileler birli...

05 Haz 2018

SULTAN MURAD'IN ÖLÜMÜNÜ NASIL HABER ALDIK ?- ALİ FUAT CEBESOY

Boğaziçi’nin Rumeli sahilinde bu gün sadece enkazı kalmış olan Çırağan Sarayı, Kuzgun­cuk’tan bütün güzelliği ile görünürdü. Dört milyon altın lira­ya...

01 Haz 2018

Tokuz Oğuzlar - Faruk Sümer

İ.A. Tokuz Oğuzlar Maddesi, Faruk Sümer, Cilt. 12 -I-, s. 420-427. sayfalarından alınmıştır) **TOKUZ OĞUZLAR** ================= DOKUZ OĞU...

1 2 3 4 5 6 7 8 118 119