Yükleniyor...
1 2 3 4 5 6 7 8 118 119
28 Haz 2018

KOMÜNİZMLE MÜCADELE - DR. FETHİ TEVETOĞLU

Bu küçük kitabı, basın yolu ile yapacağımız komü­nizm mücadelesinin bir habercisi, bir davetiyesi olarak sunmaktayız. Bütün insanları hak ve hür...

28 Haz 2018

Kırgızistan - R. Rahmeti Arat

KIRGIZİSTAN ============ Kırgızlar, Çin kaynaklarının verdiği malumata göre, I.-II. (m. ö.) asırlarda şarki Tiyan-Şan ile Tannu-ola arasındaki s...

27 Haz 2018

Belh Maddesi - R. Rahtmann

**BELH** BALH, Yunan. BAKTRA eski Farsca BAHTRİ (aslında bir memleket adıdır) ve orta Farsça İ BAMİK (“parlak” ) sıfatı ile birlikte BAHL, BAHL A...

27 Haz 2018

Parsiler Maddesi - Ant. Pagliaro

**PARSİLER** PARSİLER (pehl. Parsik, yeni fars. Parsi, tam manası: “Pars’lı”), arap istilasından sonra, islamiyeti kabul etmeyerek, İran’dan kaçan...

26 Haz 2018

IŞBARA HAN - H. NİHAL ATSIZ

Işbara Han, Doğu Gök Türkleri’nin kağanlarından Kara Kağan zamanında (619 - 630) han unvanını almış bir şahsiyet ise de, hakkında fazla bilgi yoktur....

26 Haz 2018

KORSAN YUSUF

> Engin deniz beşik bize > > Rüzgar sesi ninnimiz > > Dalgalar kanat bize > > Uçar uçar gideriz... 6 ncı asrın ortalarında ılık...

26 Haz 2018

Demir-Kapı - Aurel Decei

**DEMİR-KAPI** fars. DAR-İ AHANIN veya DARBAND-İ AHANİN, arap. BAB AL-HADID ve Eski Türkçe'de Temir-Kapıg olup, İslam aleminde çok defa mühim boğa...

25 Haz 2018

RÁSONYI VE TARİHTE TÜRKLER

Macar tarihçi László Rásonyi (1971 ve 1988) Tarihte Türkler adlı eseriyle, Orta Avrupalı meslektaşlarını âdeta tekzip edercesine, Türk Kültürünün ateş...

25 Haz 2018

Türk Kurtuluş Savaşında İrticai Olaylar - Necati Çankaya

Çerkez ve Abazalar daha sonra devletin yönetimini elinde tutan İttihat ve Terakki düşmanı olmalarına rağmen, bütün Çerkezler arasında bu görüş yaygın...

25 Haz 2018

Abakan Türkleri (Hakas’lar) - Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu

**ABAKAN TÜRKLERİ (HAKAS’LAR)** **Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu** Sırf coğrafi yayılım sahasına göre, eskiden Abakan yahut da Yenisey Türkleri ad...

25 Haz 2018

Kuhistan - J.H. Kramers

KUHİSTAN KUHİSTAN veya KUHİSTAN, Farsça’da dağlık memleket manasına gelen Kuhistan (< küh “dağ”, -istan eki ile) mürekkep kelimesinin Arapça şekl...

24 Haz 2018

Karaçay ve Balkarlar - Mirza Bala

KARAÇAY VE BALKARLAR ==================== Dil, örf adet, din, içtimai teşkilat, folklor, edebiyat ve tarih itibarı ile bir küll teşkil ettikleri...

24 Haz 2018

Kırım - Mirza Bala

KIRIM ===== Tarih boyunca muhtelif milletlerin, bilhassa türk ırkına mensup toplulukların, uğrağı olan Kırım’ın en eski sakinleri olarak anılan v...

23 Haz 2018

Sistan - V. F. Büchner

**SİSTAN** SİSTAN veya SİCİSTAN, SECESTAN (Sakalar ülkesi demek olan Sakastana’dan; krş. kadim adı olan Sakastane), NİMRUz \[“öğle = cenup”, yani...

23 Haz 2018

Anadolu - Besim Darkot

ANADOLU ======= Bugün Türkiye’nin Asya kıtasındaki topraklarına verilen bu isim orta çağdan itibaren, bazan bir idari bölge, bazan da bir memleke...

23 Haz 2018

Oğuzlar - İbrahim Kafesoğlu

**OĞUZLAR** Oğuz adının manası üzerinde türlü izah tecrübeleri yapılmıştır. (F. Erdmann: Oğuz = boga, 1862; A. Vambery: Oğuz = Oxus \[nehir\], 18...

22 Haz 2018

OSMANLI - TÜRK ÇEKİŞMESİ

Fransız Tarihçilerden seçmeler \*Türk(men) Şefler (Beldiceaunu 1992 : 21) Bizans olsun, Selçuklu ya da Moğol olsun her türlü (merkezi) otor...

22 Haz 2018

Karşı Devrim 1945-1950 - Çetin Yetkin

**ÖNCE MAL, SONRA MİSSURİ** =========================== **Kesim I** ----------- **TÜRKİYE: AMERİKAN PAZARI** ----------------------------...

22 Haz 2018

Sasaniler - V.F. Buchner

**SASANİLER** SASANİLER, İran hukümdar sülalesi. Hukümdarların adları yeni farsça şekilleri ile şunlardır: Ardaşir I., 226-241 Bahram V., 420-...

22 Haz 2018

Samaniler Maddesi - V. F. Büchner,

**SAMANİLER** SAMANİ, Saman-Hudat adlı bir şahsın soundan gelen İranlı sülale Hanedanın gerçekten müstakil ilk hükümdarı İsma’il’e kadar şeceresi...

21 Haz 2018

DOĞU'DA KÜRTLER, BATI’DA YUNANLILAR

İngilizler Asya’da çevirdikleri dolaplar için en çok yararlı olabilecek kimseleri. bir insan deposu olan Anadolu’nun Doğu bölgesinden sağladılar. İngi...

1 2 3 4 5 6 7 8 118 119