Yükleniyor...
1 2 3 4 5 6 7 8 118 119
15 Tem 2018

DAĞLIK ALTAY’DAKİ KURGANLAR

İskit dünyasının en doğu kısımlarından biri olan Dağlık Altay bölgesindeki Pazırık ve Ak­Alaha kurgan­ları, göçebe Sakaların hayatlarının birçok taraf...

15 Tem 2018

KOMÜNİZMİN BAŞ SİLAHI : YALAN - DR. FETHİ TEVETOĞLU

İnsan haklarını hiçe sayan komünizm, dünyadaki hürriyet ve demokrasi nizamını yıkmak yolundaki müca­delesinde birçok denemelerle öğrenmiştir ki, bir m...

12 Tem 2018

OĞUZ HAN - H. NİHAL ATSIZ

Oğuz Han, büyük destan kahramanı. Biri Uygur yazısıyla yazılmış eski, biri de Arap yazısıyla yazılmış yeni olmak üzere iki şekli vardır. Yeni şekli ço...

11 Tem 2018

GENÇ OSMAN

> Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı > > Gören düşmanların tebdili şaştı > > Kelle koltuğunda üç gün savaştı > > Yiğitlere serdar ol...

11 Tem 2018

DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK'E GÖRE OĞUZCA

Divanü Lügat-it-Türk’te Oğuzca için verilen bilgilerin Türk dili tarihi bakımından nasıl bir anlam taşıdığını belirttikten sonra, şimdi bunları tanıkl...

10 Tem 2018

İZMİR VE İLÇELERİYLE İLGİLİ BAZI ESKİ KARTPOSTAL GÖRÜNTÜLERİ - NECAT Ç...

Kartpostallar 1850'li yıllardan sonra yaygın bir iletişim aracı haline gelerek ilk önce Avrupa'da daha sonra dünyada yaygınlaşmıştır. Hemen hemen her...

09 Tem 2018

MUSTAFA KEMAL'İN SURİYE'DEKİ SİYASİ FAALİYETLERİ - ALİ FUAT CEBESOY

Mustafa Kemal, nihayet emeline muvafak oldu. «Va­tan ve Hürriyet Cemiyeti» adını verdiği gizli teşkilâtı Şam’da kurdu. Bu olayın tafsilâtını kendisini...

07 Tem 2018

TÜRK DİLİNİN KORUNMASI 1 - ORD. PROF. DR. ZEKİ VELİDİ TOGAN

Sovyet hâkimiyetinin ilk devirlerinde komü­nistlerin Şark kültür siyasetinde sözcüleri ve «Yeni Şark» dergisinin müdürü olan Pavloviç 1920 de Kominter...

06 Tem 2018

CUMHURİYET'İN 10. YIL HATIRALARI (1923-1933)

Ressam ve fotoğrafçı İzzet Kaya'nın görüntülediği Cumhuriyet'in 10. Yıl hatıraları albümüdür. \

06 Tem 2018

AĞAÇ ATA

”Dünyamız Yakutlarca, sekiz köşeli imiş, Yerin ortası ise, sarı göbekli imiş, Dünyanın göbeğinde bir de ağaç var imiş, Bu ağaç büyük...

06 Tem 2018

SAKA KABİLELERİNİN KADERİ

Merkezî Asya’da Hun Devleti’nin kurulmasına bağlı olarak M. Ö. II. yüzyılda göçebe kabilelerin yeni göçleri başladı. Doğu Türkistan’daki otlak yerleri...

05 Tem 2018

ÖTÜKEN - H. NİHAL ATSIZ

Ötüken , Gök Türk Kağanlığı’nın doğudaki merkezî bölgesinin adıdır. Kağan unvanı olan ”Tengri +Kaan"ın birleşik olması gibi bunun da bir kelime olup "...

04 Tem 2018

İL BİLGE KATUN - H. NİHAL ATSIZ

Gök Türk katun (imparatoriçe) u. Türk târihinin büyük şahsiyetlerinden İlteriş Kutluğ Kağan (b. bk.)’ın zevcesi ve Bilge Kağan’la Kül Tegin’in anasıdı...

03 Tem 2018

DİVANÜ LÛGAT-İT-TÜRK VE ALP ER TUNGA* / ORHAN ŞAİK GÖKYAY

\* Bu ad aslında "Tuña" diye okunmak gerektir, çünkü eski yazımızda "sağır kef" diye adlandırılan ve genizden gelen harf "ng" biçiminde yazılırdı. Bun...

02 Tem 2018

KÂŞGARLI MAHMUT ANITI - FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

Büyük savaşlarında Türkçenin Sen diş eri. İşte yapıtın gözalan göklerle ulaşır Ta bugüne dek Ta oralara, ileri. Sözcükle...

02 Tem 2018

Harizm - Zeki Velidi Togan

**HARİZM** ========== HAVARİZM, Amu-Derya’nın aşağı mecrasının her iki tarafında bulunan ülkenin ve bu ülkede, XIII. Asra kadar, dilini muhafaza...

01 Tem 2018

TÜRK GİYSİLERİ FOTOĞRAF ALBÜMÜ

The costume of Turkey ilustrated by a series of engravings; with descriptions in English and French \

30 Haz 2018

İNGİLİZ TARİHÇİ GEOFREY LEWIS'İN "TÜRK PORTRESİ"

Türkler Çekingen ve saygılı insanlardır. Doğu’nun İngiliz (centilmen)’leri olarak da tanınmışlardır. Sohbet toplantılarında --bizler gibi şarkı...

29 Haz 2018

TÜRKİYE'NİN KOMÜNİZME KARŞI HASSASİYETİ - ALİ FUAT CEBESOY

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bolşevik propaganda ve komü­nizm idhalâtına karşı çok hassas ve müteyakkız davranmıştı. Zaruret halinde bazı sosyalist pr...

28 Haz 2018

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ YENİ BİR NUR ALEMİNE GİRECEK - M. KEMAL ATATÜRK

1 Kasım 1928. Büyük Millet Meclisi’nin üçüncü dönem ikinci toplanma yılı açılıyor. Konuşulan en mühim meselelerden biri Harf İnkılâbı. Bütün milletvek...

1 2 3 4 5 6 7 8 118 119