Yükleniyor...
1 2 3 4 5 6 7 8 118 119
03 Ağu 2018

MUSTAFA KEMAL SELANİK'TE - ALİ FUAT CEBESOY

Şam’da topçu stajını tamamlayan Mustafa Kemal, 20 haziran 1907 de kolağası oldu. Kolağalığı yüzbaşılık ile binbaşılık arasın­da bir rütbe idi. 5. Ordu...

02 Ağu 2018

SARMAT KABİLELERİ

İskit ve Savromatların yerleşik olduğu ülkenin tama­mı, M. Ö. III. yüzyıldan itibaren antik kaynaklarında Sarmat Ülkesi olarak geçmektedir. Don’un bat...

30 Tem 2018

KÜLTÜR BOLŞEVİZMİ - DR. FETHİ TEVETOĞLU

Dünyanın dört bir tarafında daima rastlanan husus, karışık zamanlarda solcuların faaliyetlerini açığa vura­cak kadar arttırdıklarıdır. Bir memleketin...

30 Tem 2018

TÜRK DİLİNDE İLİM YARATMANIN ZEVKLİ DEVRİ - ORD. PROF. DR. ZEKİ VELİDİ...

Bu eserde bir çok nazari meseleleri izah etmeye çalıştık. Fakat bu nazariyeler ancak tatbikat sa­hasına geçerse kıymet kesbederler. Tarihte Türklerden...

30 Tem 2018

AFŞIN’A MEKTUPLAR 3 - NEJDET SANÇAR

Sevgili Afşın İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi’nin bana verdiği, son­radan Askerî Temyiz tarafından bozulan, bir yıl iki aylık hap­si tamamlayara...

29 Tem 2018

DAVA, YENİ BİR TÜRK DEVLETİ ÇIKARMAKTIR! - M. KEMAL ATATÜRK

Mustafa Kemal, topçu stajını yapmak üzere Şam’a gitmeden önce Beyrut’ta arkadaş muhitinde yap­ tığı toplantılarda: > —Dâva, yıkılmak üzere bulunan bi...

29 Tem 2018

AMAZONLARIN TORUNLARI

Herodot’a göre Savromatların dillerinin “bozukluğu”nun sebebi, Savromatların İskit erkekleri ile Amazon kadınların soyundan gelmeleridir. Bu tür efsan...

29 Tem 2018

AY DEDE İLE YEDİ BAŞLI DEVİN SAVAŞI

Çok çok eski ağlamış büyükçe bir dev varmış, Nice çok canlar almış, insanoğlu az kalmış. İnsanlar toplanmışlar, ta Tanrıya varmışlar,...

28 Tem 2018

AFŞIN’A MEKTUPLAR 2 - NEJDET SANÇAR

Sevgili Afşın Kara talihin, daha doğmadan önce pençesine geçmek bahtsızlığına uğrayan sen, ıstıraptan çökmüş bir annenin iyi besleyemediği bir y...

27 Tem 2018

GAZİ BABA DUR! SANA DİYECEKLERİM VAR

Yediden yetmişe bütün ulus gibi Bursa'nın Demirtaş köyündeki İbrahim de onu “Baba" bilmiş ve “Gazi Baba, dur, sana diyeceklerim var."diyebilme yürekli...

26 Tem 2018

TÜRK MİTOLOJİSİ KARAKTERLERİ: "AAN CAAHIN"

Işık, yıldırım ve gök gürültüsü tanrısı Aan Caahın altıncı gökte olur. Hava kutunu kullanan bu tanrı insanların hayatın anlamını keşfetmesini sağlar....

26 Tem 2018

SARMATLARIN KÖKENİ

Antik müellifler, Sarmatları önceki asırların İskit dünyasının halkı olan Savromatlarla karıştırıyorlardı. İsim benzerliği, İskitlerle kıyasla her iki...

26 Tem 2018

LİDERDEN YOKSUN BİR İHTİLÂL FIRKASI VE MUSTAFA KEMAL - ALİ FUAT CEBESO...

Ertesi günü cuma idi. Öğleden sonra Genel Merkez toplantısı vardı. Toplantılar, çoğunlukla Talât Bey’in evinde yapılıyordu, Bunun başlıca sebebi, b...

25 Tem 2018

AFŞIN’A MEKTUPLAR 1 - NEJDET SANÇAR

Sevgili Afşin, Yıllardan sonra yeniden, sana mektuplar yazmaya başlı­yorum. Bilmem hatırlayacak mısın? Sana ilk mektuplarımı 1954 yılında yazmış...

24 Tem 2018

SARMAT DEVRİ

M. Ö. III. yüzyılda Doğu Avrupa’nın bozkırlarına yeni göçe­be kabileleri — Sarmatlar — hâkim oldu. Onların baskısıyla Kuzey Karadeniz bölgesindeki İsk...

24 Tem 2018

İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİNE NASIL GİRDİM? - ALİ FUAT CEBESOY

Selânik’te İstanbul Harbiyesi’nde beraber okuduğumuz bir hayli arkadaşa rastla­dım. Bana hep Mustafa Kemal’den söz açıyorlar: > — Ne vakit gelecek?...

23 Tem 2018

ÇOLAK HASAN

> İki taş arasında ezildi kolu > > Sakattır askerlikten geçemez yolu > > Hasan'ın kalbi yiğitlik dolu > > Padişah çadırına koymaz ka...

20 Tem 2018

İNSAN ve SİSTEM - NEJDET SANÇAR

Milletlerin ve toplumların kalkınıp yükselmesinde sistemler mi daha büyük rol oynar, yoksa sistemleri uygulayacak insanlar mı? Bu mesele üzerinde b...

19 Tem 2018

İKİ AYRI DÜNYA VE TÜRKLER - DR. FETHİ TEVETOĞLU

Bahtsız insanlığın kara tarihi, yüzyıllardan beri, Ulu Tanrının hür yaşasınlar diye dünyaya hür olarak getir­diği insanların, tek fani dünyada, iki ay...

18 Tem 2018

MUSTAFA KEMAL HAKİKİ BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİ İDİ - ALİ FUAT CEBESOY

Mustafa Kemal samîmi bir Türk milliyetçisi idi. Bunun en canlı misaline Yafa’da şahit ol­dum. Cumhuriyet Devrinde Çankaya’da bir kaç defa da ayrın­tıl...

16 Tem 2018

TÜRK EFSANELERİNDE GÜNEŞ

"Ne ay, ne güneş varmış, insanlar uçarlarmış, Uçanlar ısı verir, ışıklar saçarlarmış. Nasıl olmuşsa birgün, bir insan hastalanmış, Tanrı bir...

1 2 3 4 5 6 7 8 118 119