Yükleniyor...
12 Nis 2015

Kaşgarlı Mahmud'a Göre Türk Boyları

Kâşgarlı Mahmud, yirmi boydan oluşan Türklerin kökünün Nuh Peygamber’in oğlu Yafes’e ve onun oğlu Türk’e dayandığını yazmaktadır. Bu durumun İbrahim P...

12 Nis 2015

FUAD KÖPRÜLÜ, TÜRKOLOJİ VE TÜRKÇÜLÜK

**Beria Remzi Özoran** Fuad Köprülü’nün ölümü şüphe yok ki Türkoloji için milletlerarası ölçüde ve kolay kolay giderilemiyecek evsafta büyük bir...

11 Nis 2015

12 Hayvanlı Türk Takvimi

Kaşgarlı Mahmud’a göre yılların sırası şu şekilde verilmektedir: Ud (öküz) yılı // pars yılı // tawışgan yılı // nek (timsah) yılı // yılan yılı...

10 Nis 2015

Avrupa Hunları

- - - - - - Prof. Dr. Şerif Baştav 4. yüzyılın sonunda Avrupa'nın ufkunda görünen Hunlar, İç-Asya'dan batıya gelen Türk...

10 Nis 2015

GORALILAR

**Tülin Çoruhlu** Gora halk sanatlarında Türk kültürünün evren tasavvuru, renk ve motif sembolizminin izleri aşikardır. Bunda kuşku yoktur. Eski...

10 Nis 2015

Türk Kültüründe Ateş ve Ocak İyeleri

**Türk Kültüründe Ateş ve Ocak İyeleri** Dr. Satı KUMARTAŞLIOĞLU Türk kültüründe de “ateş” ve ateşin yandığı yer olan “ocak”, kutsal ve...

10 Nis 2015

ESKİ TÜRK ERKEĞİ

**Yrd. Doç.Dr. Nurdin USEEV** Eski Türk toplumunda erkeklerden aşağıdaki gibi özellik ve niteliklerin istendiğini belirtmek mümkündür: **1. A...

10 Nis 2015

TUKUE'LERİN DİNİ

**P.W. SCHMİDT** Gök'ün isteği üzerine ve mesleğim olduğu için kağan oldum Gök'ün yardımı ile halkımı düzene sokup teşkilatlandırdım Y...

10 Nis 2015

Alplar ve Elfler:Türk ve İskandinav Dünyalarında Kahramanlık Olgusu

**ALPLAR VE ELFLER** Doç.Dr. Osman Karatay Emre AygünSon yıllardaki araştırmalar Türk anayurdunun Altaylarda, hele de Sibirya’nın doğusunda ola...

10 Nis 2015

Varahşa Sarayı Duvar Resimleri

**Varahşa Sarayı Duvar Resimleri** Dr. Gözde SAZAK Varahşa, bugünkü[ Özbekistan](turkcetarih.com/tarih/turk_elleri/cagdas_turk_cumhuriyet...

10 Nis 2015

İslamiyetten Önce Türklerde Yiyecek ve İçecekler

**İslamiyetten Önce Türklerde Yiyecek ve İçecekler** Doç.Dr. Sami KILIÇ Yrd.Doç.Dr. Ali ALBAYRAK Türkler çok eski devirlerde eti konse...

10 Nis 2015

Suvarlar: Doğu Avrupa'nın Esrarengiz Kavmi

**Suvarlar: Doğu Avrupa'nın Esrarengiz Kavmi** Doç.Dr. Osman KARATAY Suvarlar (Sabirler) Hun sonrası dönemde Kafkaslara gelmiş, daha çok...

10 Nis 2015

Bazı Sovyet Yazarlarına Göre Ortaçağdaki Türk Düşünürlerinin Dini Düşü...

ÇAĞATAY KOÇAR Sovyet basınında son zamanlarda çıkan makalelerde Türk düşünürlerinden Yusuf Has Hacib, Farabi, Beyruni, İbn Sina, Ali Şir Nevai gi...

10 Nis 2015

“Ne Mutlu Türküm Diyene!” , Türk Gibi Yaşayan İtalyanlar...

Moena Köyü “Rione Turchia” (Türk Bölgesi) adını almış, Türk festivali yapılan bir İtalyan köyü. Türk gibi hisseden ve yaşayan Moena'lılar, “Moena’daki...

10 Nis 2015

Çinin Mukadderatı

(Chung-kun chıh ming-yün) Yazan: Chiang Kai Shek, Ch’ung-ch’ing, 1934, 214 sahifa. Modern Çince olarak yazılan bu kitap, ilmi bakımdan yüksek bir...

10 Nis 2015

İSKİLİPLİ ÂTIF…

Öyle zamanlara denk geldik ki, Milli Mücadele zamanında kim milletin yanındaysa onlar artık hain! O zamanki hainlerin ise şimdilerde kahramanlar..! Ki...

09 Nis 2015

BİN YIL ÖNCE ÜTÜLENMİŞ GİYİLERLE DOLAŞAN TÜRKLER

Divanü Lugati't - Türk'ün söz varlığındaki ilgi çekici verilerden biri de Türklerin binyıl önce giysilerini ütüledikleri, ütülü giysilerle dolaştıkla...

09 Nis 2015

Kemalizm ve Kemalizm’in Geleceği

**"Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla temin olunabilir. Ne kadar...

07 Nis 2015

UYGURCA 1. DERS

***Uygurca metinlerin tercümesini orjinal metnin altında bulabilirsiniz.*** *Tercüme kısmında, yeri geldiğinde Uygurcadaki cümle ve sözlerin kur...

07 Nis 2015

"Kam" Atamız Çağlar Ötesinden Sesleniyor: “Türk, Mirasına Sahip Çık.”

“Şaman”, doğrusu Türkler tarafından “Kam”, “Ozan” ve daha birçok kelime ile ifade edilen ve tarihimizde önemli bir yeri olan, özel yetenekleri olan at...

07 Nis 2015

Macaristan'daki Türk Kültür Anıtları

Türklerin Macarlara karşı kazandığı 1526 Mohaç zaferinden sonra, Macaristan üçe ayrılmış, 1541’de Macaristan’ın başkenti Buda’ya giren türkler, birbuç...