Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 05 Ocak 2016 - 20:00
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
Yûnus Diyarında Bir Mevlevî: Arif Nihat Asya

Yûnus Diyarında Bir Mevlevî: Arif Nihat Asya

Saadettin YILDIZ, Prof. Dr., Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Arif Nihat Asya (Mehmed Ârif), 7 Şubat 1904 / Hicrî: 20 Zilka’de 1321'de, Çatalca’ya bağlı İnceğiz Köyü’nde doğmuştur. Baba tarafı, Kapusuzlar lâkabıyla şöhret bulmuştur. Şairin bilinen en büyük dedesi Kapusuz Hacı Ahmet, Tokat'a bağlı Kapusuz Köyü’nden İstanbul'a göçmüş ve orada debbağlıkla uğraşmış olan bir âhî ustasıdır. Mehmed Ârif, Zîver Efendi ile Fatma Zehra Hanım'ın tek çocuğudur. Bazı kaynaklarda bir kardeşinin olduğu yazılmışsa da Yürek’te yer alan 1321 adlı şiiri, bu durumu net bir şekilde ortaya koymaktadır:

Yaş dökerek der sana bir dul kadın:
"Ağla ey öksüz yuvamın kumrusu!"
Bir dede der, hıçkırıp:"Ârif'tir o...
Zîver'imin ilk ve son yavrusu!"

Babası Zîver Efendi, 14 Şubat 1904 tarihinde -muhtemelen askerdeyken yakalandığı- tâûn(veba) hastalığından vefat edince, henüz yedi günlükken dedesinin himayesine kalır. Annesi Fatma Zehra Hanım da üç yıl kadar kayınpederinin yanında kaldıktan sonra Filistinli bir subayla evlenip Filistin’e gider. Mehmet Arif hem yetim hem de öksüzdür. Çok geçmeden dedesi ve babaannesi vefat eder. Artık, üvey halası Gülfem Hanım’ın himayesindedir. Halasının kızları Asiye, Nûriye ve Şâdiye ile çok iyi anlaşırlar. Onlarla beraber Örçünlü Köy Mektebi’ne devam eder. Ancak bölgede, harp öncesi karmaşıklığı yaşanmakta; halk, her geçen gün biraz daha sıkıntıya düşmektedir. Balkan Harbi öncesinde, İstanbul'a göçerler. Mehmed Ârif, mahalle mektebinden sonra, Yusufpaşa'daki Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi'ne kaydettirilir. Burayı 1915-1916 öğretim yılında bitirir; Bolu Sultanisi'ne yatılı olarak girer. Lise kısmını okumak üzere Kastamonu’ya gönderilir.

Kastamonu, bu dönemde Millî Mücadele'nin hem heyecan ve fikir, hem de hareket odaklarından biridir. "Büyük da'vâ”ya katılmak, vatan müdafaasında kendine düşeni yapmak gayesiyle Anadolu'ya geçen (veya kaçan) aydınlar, İnebolu yolunu kullanırlar; Kastamonu'ya da uğrarlar. Kastamonu'da yayın faaliyetleri de yoğun ve şuurludur. Daha ilkokuldayken şiir yazmaya başlayan Mehmed Arif, Kastamonu'da çok iyi bir sanat çevresiyle karşılaşmıştır: Millî Mücadele'nin en kuvvetli ateşleyicilerinden biri olan Mehmed Akif, daha sonra Maarif Vekilliği yapacak olan Mustafa Necati Bey, Fecr-i Atî topluluğu şairlerinden Mehmed Behcet (Yazar) Bey, Gençlik Mecmuasını yönetmekte olan hocası Enver Kemal Bey, Açıksöz Gazetesi sahipleri Hüsnü ve Hamdi Beyler Kastamonu'dadır. Onlardan destek görür. Şiir denemelerini Açıksöz Gazetesi ile hocası Enver Kemal Bey'in "Hey'et-i Tahrîriyye Müdîri" olduğu
Gençlik adlı mecmuada yayımlar.

Devamını okumak için: Yûnus Diyarında Bir Mevlevî: Arif Nihat Asya

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+46
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.