Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 02 Mayıs 2016 - 19:44
Son Düzenlenme Tarihi 02 Mayıs 2016 - 19:44
"YENİ TÜRKİYE" - M. KEMAL ATATÜRK

"YENİ TÜRKİYE" - M. KEMAL ATATÜRK

Yeni Türkiye'nin eski Türkiye ile hiçbir alakası yoktur. Osmanlı hükümeti tarihe geçmiştir. Şimdi yeni bir Türkiye doğmuştur. Tabii millet değişmemiştir. Aynı Türk unsuru bu milleti teşkil ediyor. Ancak tarz-ı idare değişiyor. Ankara Hükümeti'nden evvel İstanbul'da bir sultan ve bunun hükümeti vardı. Millet, memleketin işlerine, vazifesine kanun yapmaktan ibaret olan bir meclis vasıtasıyla iştirak edebiliyordu. Bu tarzı hükümet, millete hahişker (arzuladığı) olduğu istiklal ve hürriyeti vermeye kafi değildi.

Yaşamak ve bunun için de ne lazımsa onu yapmak istiyoruz. İşte bunun içindir ki millet üç seneden beri tarz-ı idaresini değiştirdi. Yukarıda izah ettiğim hükümete bedel, doğrudan doğruya milletten çıkan bir hükümeti kabul etti. Bu yeni hükümet taraf-ı millettten mansup ve aynı zamanda hem kuvve-i icraiyeyi, hem de kuvve-i teşriyeyi haiz mebuslardan teşekkül eder. Bu mebusların bazıları umuru idarenin teferruatını temşiyete (yürütmeye) ve halk komiserleri vazifesini ifaya memurdurlar. Hakikatte hakim olan ve herşeyi idare eden merci, Millet Meclisidir. Zannıma göre yeryüzünde buna benzeyen diğer bir hükümet mevcut değildir

MUSTAFA KEMAL'İN UNITED PRESS MUHABİRİNE TELGRAFLA VERDİĞİ MÜLAKAT

İKDAM: 3 KASIM 1922

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+0
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.