Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 17 Temmuz 2017 - 20:15
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
UZUN HASAN KANUNLARI VE OSMANLI DÖNEMİNE YANSIMALARI

UZUN HASAN KANUNLARI VE OSMANLI DÖNEMİNE YANSIMALARI

Ahmet Özcan

Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Tarih bölümü

Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu olarak adlandırılan bölgelerdeki Akkoyunlu hâkimiyetinin Osmanlı devleti tarafından sona erdirilmesinden sonra yapılan sancak kanunnamelerinde “Hasan Padişah Kanunları” olarak geçen örfî
hukuka ait bazı düzenlemeler bulunmaktadır. Bölgenin Osmanlı topraklarına katılmasından sonra yapılan tahrirler sonrasında hazırlanan kanunnamelerde fetihten önceki dönemlere ait mahalli uygulamalar açıkça yer almaktadır. Uzun
Hasan Bey zamanına ait olduğu kabul edilen bu düzenlemelerin büyük bir kısmı Osmanlı sancak kanunnamelerine derc edilmiş ve bir müddet daha yürürlülükte kalmıştır. Bu kanunnameler ağırlıklı olarak mahalli vergiler, bac, tamga ve bunların alınmasıyla ilgili mevzuatı ihtiva eder. Ömer Lütfi Barkan tarafından genel bir değerlendirmeyle ilk olarak sekiz adedi yayınlanan bu kanunların ait olduğu sancaklar tahrir defterleri üzerinden çalışılmıştır. Bu çalışmalarda yörede uygulanan kanunnamelerin özellikleri ve vergi türleri hakkında sadece somut veriler üzerinde durulurken, vergilerin mazisi veya mevcudiyetini anlamlandırmaya dönük mukayeseli incelemeler yapılmamıştır. Tabiî ki bu
durumun tahrir çalışmalarında genellikle sancak verileri dışına çıkılmayan bir yöntemin uygulanmasıyla anlaşılabilir tarafı vardır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: UZUN HASAN KANUNLARI VE OSMANLI DÖNEMİNE YANSIMALARI

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+17
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.