Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 09 Haziran 2016 - 18:00
Son Düzenlenme Tarihi 16 Kasım 2016 - 15:56
UMUMİ, EDEBİ TÜRKÇE - İSMAİL GASPIRALI

UMUMİ, EDEBİ TÜRKÇE - İSMAİL GASPIRALI

“Umumî edebî dili olmayan millet, millet sayılmıyor. Türk evlatlarından olan Tarançı, Sart, Özbek, Kırgız, Kazak, Kumuk, Nogay, Azerbaycan vesair tayfalar, Türkçe konuştukları hâlde, şiveleri başkadır. Birbirlerini güçlükle anlarlar. Bu hâl, birleşmeğe, birliğe, bilgilerin, ilimlerin herkese duyurulmasına, terakkiye (ilerlemeye), edebiyata, dostluğa ve kaynaşmaya engeldir. Binaenaleyh, en evvel, en ziyade, hepimiz için ihtiyaç ve lüzumlu olan, umumî lisan, edebî Türkçe dildir... Bu iş pek o kadar yengil (hafif) değilse de, çaresi bulunmaz müşkil de değildir. Tercüman gazetesi, Bahçesaray’dan tâ Kâşgar’a kadar okunduğu, yani anlaşıldığı,lisanen birleşmenin mümkün olduğuna büyük delildir.”

15 Mart 1906 tarihli Tercüman gazetesi

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+0
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.