Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 08 Şubat 2018 - 19:30
Son Düzenlenme Tarihi 08 Şubat 2018 - 19:09
TÜRKİYE'DE MİTOLOJİK KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR PARMAKLA SAYILACAK KADAR AZDIR! - PROF. DR. FUZULİ BAYAT

TÜRKİYE'DE MİTOLOJİK KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR PARMAKLA SAYILACAK KADAR AZDIR! - PROF. DR. FUZULİ BAYAT

Türkiye’de mitolojik konuda yapılan çalışmalar parmakla sayılacak kadar azdır. Biz nedense kültürümüzün diğer unsurlarında olduğu gibi (mesela, halk edebiyatımız, dilimiz, Orhon-Yenisey abideleri, el sanatları vs.) mitolojimizi de çok geç öğrenmeye başlamışız. Uzun zaman biz mitos, mit, mitoloji kelimelerini uydurma, fantezi, aslı astarı olmayan söylentiler olarak düşünmüşüz. Diğer bir önemli mesele de mitolojinin bir tür, bir metin olduğu konusunda yanlış düşüncelerimizdir. Çünkü biz Yunan mitolojisini hep birer hikâye şeklinde görmüşüz. Oysa mitoloji dünyayı algılama, anlamlandırma ve bunları da işaretlere dönüştürme biçimidir. 0, sözlü metin-anlatı türü, masal, destan, türkü, atasözü, bilmece, efsane, memorat vs. olabildiği gibi, ritüel oyun, merasim, kaya üstü resim vs. de olabilir. Umudumuz gençliktedir. Gelecek kuşak küreselleşmenin ezici baskısını hissettikçe mitolojimize, genelde kültürümüze sıkı sarılacak, dünya çapında araştırmalara başlayacaktır.

MİTOLOJİ, EN ESKİ ATALARIMIZLA ARAMIZDAKİ KÖPRÜ, PROF. DR FUZULİ BAYAT, TÜRK EDEBİYATI, SAYI 440, HAZİRAN 2010

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+18
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.