Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 13 Ocak 2017 - 19:07
Son Düzenlenme Tarihi 23 Ocak 2017 - 19:25
TÜRKİYE NİÇİN GERİ KALDI*?

TÜRKİYE NİÇİN GERİ KALDI*?

Uluğ İĞDEMİR

TTK Umum Müdürü

*Hayat Tarih Mecmuası'nın 1966 Mart sayısında yayınlanan "Türkiye Niçin Geri Kaldı?" anketine yazılı cevap verenlerdenUluğ İĞDEMİR'in makalesi.

Müslüman dinini yanlış anlamamız ve vaktiyle büyük medeniyete sahipken, son­radan taassuba düşmemiz, gerilememi­zin esas sebebidir. İktisadi işlere ehemmi­yet vermemişiz. Onun için Atatürk'e ka­dar bizde esaslı bir Batılılaşma olamadı. Halbuki Japonya'da imparatorun otorite­si ve milletçe pek sevilip sayılması, onun öncülüğüyle XIX. yüzyılda bu ülkeyi kal­kındırdı. Bu arada Asya devletlerinden birçoğunun hâlâ geri kalmış olmalarını da sömürgeci devletlerin bu memleket­ler üzerindeki ağır baskılarında, kapitü­lâsyonlarda ve dinî taassupta aramak icap eder.

HAYAT TARİH MECMUASI, SAYI 2, MART 1966, S. 48

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+0
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.