Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 13 Eylül 2015 - 17:45
Son Düzenlenme Tarihi 28 Temmuz 2017 - 15:15
TÜRKÇÜLÜĞÜN FİKİR ADAMI AKÇURAOĞLU YUSUF-IV

TÜRKÇÜLÜĞÜN FİKİR ADAMI AKÇURAOĞLU YUSUF-IV

TÜRKÇÜLÜK HAKKINDAKİ FİKİRLERİ

Yusuf Akçura Dünya Türklüğünü birleştirmek, tanıtmak, yükseltmek ve şanlı geçmişindeki onurlu yerine oturtmak ülküsüne gönül vermiş bir fikir adamıdır.

Kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan Türkçülük fikrine ilk defa siyasi bir boyut kazandıran Akçura, Türkçülük siyasetinin aynı İslamcılık siyaseti gibi olduğunu, Osmanlı devletinin siyasi hudutları ile sınırlanamayacağını ve dünyanın neresinde bir Türk varsa onunla ilgilenilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Yusuf Akçura’ya göre, yeryüzünde güçlü olan fikirlerin en önemlileri din ve milliyet fikirleridir. Ayrıca Akçura, Türkçülüğün başarılı olabilmesi için maddi bir temele oturtulmasını da şart olarak görmüştür.

‘Türkçülük’ isimli eserinde ‘‘Ben Müslüman ve Türk’üm ’’ diyerek Türkçülük anlayışının maddi ve manevi temellerini ortaya koyan Yusuf Akçura, İslam medeniyetinin Arapların malı değil, bizzat Türklerin iştirakiyle oluşmuş bir medeniyet olduğunu savunmaktadır. Yusuf Akçura bir makalesinde, ‘‘Ben daima demokratik Türkçülüğü savundum. Biz demokratik Türkçüler gayet haklı, insani ve taarruz düşüncesinden uzak fikirlerimizi anlatmaya çalışmalıyız.’’ diyerek Türkçülüğün bütün Türklere mal edilmesi gereken bir ideoloji olduğunu belirtmektedir.

Yusuf Akçura, Sibirya’dan Hint Okyanusu’na ve Japon Denizi’nden Akdeniz’e kadar uzanan geniş bir sahada yaşamakta olan Türklerin uyanması, birleşmesi ve güzel bir geleceğe hazırlanması ülküsüne gönül vermiş ve ömrü boyunca da bu ülkünün gerçekleşmesi için uğraşmıştır.

ESERLERİ

Üç Tarz-ı Siyaset: Yusuf Akçura bu eserinde İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük siyaset tarzlarından hangisinin Osmanlı Devleti’nin geleceği yönünden yararlı olduğunu incelemekte ve tahlil etmektedir. Akçura’nın devlet politikasında Türkçülüğün takip edilmesini savunduğu, makalelerden açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu eser, Osmanlı saltanatının son dönemdeki siyaset tarzlarını tasnif eden ve Türk milliyetçiliğinin devlet siyasetinde etkili olacağını ortaya koyan ilk eserdir. Nitekim eserin Türk aydınları üzerinde etkisi çok büyük olmuştur.

Ulum ve Tarih: 1906’da Kazan’da basılan bu eser, Akçura’nın Medrese-yi Muhammediye’de okuttuğu tarih derslerinin bir özetidir. Osmanlı Saltanatı Müesseselerine Dair Bir Tecrübe: Akçura’nın mezuniyet tezi olan bu eserde, Türk ve İslam hukuk ve teşkilatı hakkında geniş bir bilgi verildikten sonra, asıl metinde, ‘Eski Rejim’ ve ‘Yeni Rejim’ diye ikiye ayrılan Osmanlı müesseseleri tarihinin önemli olayları toplanmaya çalışılmıştır.

Siyaset ve İktisat Hakkında Birkaç Hitabe ve Makale, Eski Şura-yı Ümmet’te Çıkan Makalelerimden, Muasır Avrupa’da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar, Mevkufiyet Hatıralarım, Türk, Cermen ve Slavların Münasebat-ı Tarihiyyeleri, Rusya’daki Türk- Tatar Müslümanlarının Şimdiki Vaziyeti ve Emelleri, Şark Meselesine Ait Tarih Notları, Türk Yılı: 1928, Tarih Yazmak ve Okutmak Usullerine Dair, Tarih-i Siyasi Dersleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılma Devri, ‘XVIII. ve XIX. Asırlar’, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Bu Vak’aya Dair Başlıca Menba’lar, Zamanımız Avrupa Siyasi Tarihi, Ta Kendim yahut Defter-i Amalim.
KAYNAKÇA

AKA, İsmail (2009), Türk Dünyası Tarihi, İzmir, Ege Üniversitesi yayınları AKÇURA, Yusuf (2007), Türkçülük, İstanbul, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık İslam Ansiklopedisi (1989), İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Cilt 2, S: 228- 229 ŞENOĞLU, Kemal (2009), Yusuf Akçura Kemalizmin İdeologu, İstanbul, Kaynak Yayınları

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+2
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.