Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 13 Eylül 2015 - 16:15
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
Türkçülüğün Fikir Adamı Akçuraoğlu Yusuf-III

Türkçülüğün Fikir Adamı Akçuraoğlu Yusuf-III

Ekim 1908’de II. Meşrutiyet ilan edilince İstanbul’a geldi.

1908 yılı sonlarına doğru, Türkiye’de Türk milliyetçiliği esasına dayanan ilk kuruluş olan ‘Türk Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Bu arada Harbiye’de, İstanbul Darülfünun’da ve Deniz Lisesi’nde öğretmenlik yaptı.

Bir süre sonra Türk Yurdu Cemiyeti’nin delegeliğine seçilen Akçura, 1911-1917 arasında bu cemiyetin yayın organı olan ‘Türk Yurdu’ dergisinin müdürlüğünü yaptı. İlk nüshasından itibaren Yusuf Akçura tarafından çıkarılan bu derginin önemi, Türkiye’deki okuyucularına ‘Bütün Türklük’ âlemini tanıtmasıdır.

Mart 1912’de Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul, Ahmed Ferid, Ağaoğlu Ahmed Bey ve Dr. Fuad Sabit Beyler tarafından Türkçülük müesseselerinden en uzun ömürlü olan ‘Türk Ocağı’ kuruldu ve Mehmet Emin başkan seçilirken Yusuf Akçura da 2. başkanlığa getirildi.
1916’da Berlin’deki ‘Türk Kavimleri Kongresi’ne katıldı. Ayrıca Rusya’daki Müslüman Türk-Tatar Halklarını Koruma Komitesi üyesi olarak İsviçre’deki ‘Milletler Konferansı’na katıldı.

[caption id="attachment_9027" align="aligncenter" width="376"]Ankara Hukuk Fakültesi. Ankara Hukuk Fakültesi.[/caption]

Yusuf Akçura 1917’de Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin temsilcisi olarak Rusya’ya gitti.

İstanbul’a döndüğünde İngilizler tarafından 1919’da tutuklanan Yusuf Akçura, serbest bırakıldıktan sonra 1920’de evlendi ve daha sonra Milli Mücadele’ye katılmak üzere Anadolu’ya geçti.

Yusuf Akçura, cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün yakın çevresinde yer aldı ve 1923’te İstanbul milletvekili oldu. Ölünceye kadar meclisteki yerini koruyan Akçura, 1932’de Türk Tarih Kurumu başkanlığına seçildi ve bu görevi de ömrünün sonuna kadar sürdürdü.

1925’te Ankara Hukuk Fakültesi’nin siyasi tarih profesörlüğüne tayin edilen Akçura, Nisan 1931’de Atatürk’ün Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ni kurmakla görevlendirdiği bilginler arasında yer aldı ve 1932’de cemiyetin başkanlığına seçildi. Ayrıca 1934’te İstanbul Üniversitesi Yakınçağ Siyasi Tarih profesörlüğüne getirildi.

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+1
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.