Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 15 Mayıs 2015 - 14:17
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
TÜRK TARİHİNİN BAŞLANGICI

TÜRK TARİHİNİN BAŞLANGICI

Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu

Türkler bugün olduğu gibi eski çağlarda da ayrı ayrı boy adlarıyle tanınıyorlardı. Bugünkü, Kırgızlar, Özbekler, Yakutlar, Çuvaşlar gibi, eski çağlarda da Subarlar (Subariler, Subirler), Gud'lar ya da Guz'lar (Kas'lar) vardı. Kısaca M.Ö. 3500 yıllarında yaşamış olan Sümerler'de M.Ö. 2500 yıllarında hükümran olan Gud'lar (Kut'lar) ve yine M.Ö. 1700 yıllarında hâkimiyet kuran Kas'lar (Guz'lar) arasındaki zaman farkı hükümranlık zamanlarının farkıdır. Yoksa Türkler buralarda aralıksız, uzun yüzyıllar yaşamışlarıdır. M.Ö. Sürye'deki Kas'lardan tarihçi Strabon Kos adıyla söz eder.

Türkler Mezopotamya'da, Sümer ülkesinden başlayarak, yüzyıllar boyunca yaşamışlar, fırsat buldukça Samî kavimlere hükmetmişler, önce, Sümer Gudea krallığını, sonra Gud (kut) krallığını, daha sonra da Guz (Kas) krallığını kurmuşlardır. Son iki krallığın hakimiyeti toplam yedi yüzyıl sürmüştür. Böylece Türkler, bu alanlarda, Mezopotamya'da, Suriye'de, Sürye Selçuklu devletini kuracak kadar yeni yeni akınlarla varlıklarını sürdürmüş samilere uyum göstererek yan yana yaşamışlardır.

Hepsi : Türkçe Tarih'ten Makaleyi Oku

Resim : Lagaş Prensi Akurgal

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+47
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.