Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 27 Haziran 2017 - 19:00
Son Düzenlenme Tarihi 27 Haziran 2017 - 18:51
TÜRK MİTOLOJİSİNDE "YARLIK"

TÜRK MİTOLOJİSİNDE "YARLIK"

JEAN PAUL ROUX

Uygurlar döneminde yarlık sözcüğünün Budist etkisi altında fevkalade önem kazanmasından etkilenen ilk çevirmenler, bu sözcüğü "merhamet", "acıma" veya benzeri ifadelerle tercüme etmişlerdir. Başlangıçta bu sözcük sadece "ferman", "buyruk" anlamına gelmekteydi. Kâşgarlı Mahmud 11. yüzyılda bu sözcüğü "kağanın buyruğu" şeklinde aktarırken, bundan üç yüzyıl önce bu sözcük gök tanrının buyruğu, en azından bir kez Göğün ve Yerin buyruğu anlamına gelmekte ve birlikte zikredilmekteydiler.

Gücün kökenine ilişkin tüm tasarımlar için geçerli olan önemli bir kavramdır. Eski Türkçe metinlerde "buyurmak"
anlamına gelen yarlıgka fiil biçiminde yer alır; Tonyukuk Yazıtında üç kez, Köl Tegin ve Bilge Kağan Yazıtlarında dokuz kez ve Yenisey Yazıtlarında, en azından Uybat III Yazıtında geçer. Bazen, yaşam iksiri anlamına gelen Kut ve
Kader anlamına gelen ülüg ile ilintilendirilmektedir.

JEAN PAUL ROUX, ESKİ TÜRK MİTOLOJİSİ, BİLGESU YAYINCILIK, 1.BASKI - 2011, s. 135-136

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+8
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.