Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 13 Ağustos 2018 - 17:09
Son Düzenlenme Tarihi 13 Ağustos 2018 - 17:09
TÜRK MİTOLOJİSİ KARAKTERLERİ: "ALTAY EEZİ" (ALTAY İYESİ)

TÜRK MİTOLOJİSİ KARAKTERLERİ: "ALTAY EEZİ" (ALTAY İYESİ)

Altay'ın tüm varlıklarının ruhuna bu ad verilir. Bu iye dağlık bölgede bulunur. Doğanın dengesini sağlar ve onun insanlar ile ilişkilerini düzenler. Bu iyeye her yıl belli dönemlerde kurbanlar sunulur. Altay yöresinde, iyenin kutsiyeti sebebiyle hiçbir şeye zarar verilmez. Bu iye efsanelerde farklı şekillerde sembolize edilir. Altayın efendisi olarak adlandırılan bu ruh, doğaya zarar veren kişileri cezalandırır. Altay iyesini rahatsız etmemek için sessiz olunur, ağaçlara kıyıra veya calama bağlayıp, saçı saçıp, alkış sözler söylenir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

  1. KARAKURT Deniz, Türk Söylence Sözlüğü, Türkiye, 2011,

  2. DİLEK İbrahim, Türk Mitoljisi Sözlüğü, Eskişehir Valiliği Yayınları

  3. KARATEPE Tuğba, Altay Türk Destanları ve Destancılık Geleneği, Ankara, Mayıs, 2009

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+5
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.