Yükleniyor...

Necat Çetin

Uzman Tarih Öğretmeni

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 29 Ocak 2017 - 20:10
Son Düzenlenme Tarihi 29 Ocak 2017 - 20:10
TİRE İLÇESİ EĞRİDERE KÖYÜNDE RUMİ 1320(M.1904) TARİHLİ SON OSMANLI NÜFUS TAHRİRİ (SAYIM / YAZIM) VE NÜFUS DEFTERİNİN İNCELENMESİ

TİRE İLÇESİ EĞRİDERE KÖYÜNDE RUMİ 1320(M.1904) TARİHLİ SON OSMANLI NÜFUS TAHRİRİ (SAYIM / YAZIM) VE NÜFUS DEFTERİNİN İNCELENMESİ

NECAT ÇETİN

Köyle ilgili bazı kayıtlar:

Tire Eğridere köyü ile ilgili Osmanlı döneminde ilk kayıt 1530 yılı kayıtlarında rastlanmaktadır. Bölgede birden çok aynı isimli köy bulunmaktadır. 1530 yılı kaydına göre Eğridere Köyü hane:165, Mücerrede(Bekar):87, İmam:3 , Hasıl(toplam vergi akçe olarak): 7433 akçedir .Bazı başka kaynaklara göre ise Bedreddin’in babası İsrail Ahi ünvanı ile Tire yöresine gelmiş bir fatihtir. Tire’nin Eğridere köyünde zaviyesi vardır.

Osmanlı Devleti’nde nüfus sayımı: Osmanlı Devleti nüfus sayımına büyük önem vermiş ve bunu asırlarca toprak yazımı dolayısıyla yapmıştır. Osmanlı Devleti yeni feth ettiği memleketlerin arazisini tescil, toprağın mülkiyet ve tasarruf sistemini belirlemek ve vergi miktarlarını tayin ve tespit etmek amacıyla düzenli olarak bu sayımları yapmıştır. Bu sayımlara tahrir denirdi. Tahrirlerin otuz senede bir yapılması kanunla sabitti. Bununla beraber bazen bu süre uzadığı gibi, cülus, bir bölgede toprağa tasarruf edenler arasındaki anlaşmazlıklar, halkın vergilerin adaletsizliğinden fazlaca şikayet
etmeleri, göçler ve salgın hastalıklardan dolayı kısa bir zamanda meydana gelen büyük nüfus değişiklikleri gibi sebeplerden dolayı bu süre kısalır, tahrirler yeniden yapılırdı. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren “memleket tahriri” adı altında yapılan bu yazım ve sayımlardaki temel amaç asker ve vergi toplamaktı. Bu tahrirlerin başlayış ve bitiş tahrirleri ihtilaflı bir konudur. Ebül’ula Mardin’e göre ilk tahrir Sultan Orhan (1326-1389) dönemine aittir. Ö.Lütfi Barkan’a göre ise, ilk tahrir Sultan Murat döneminde (1360-1389) yapılmıştır. Son tahrir ise Netayic’ül Vukuat müellifi
Mustafa Paşa’ya göre II.Selim (1566-1574) devrinde yapılmıştır. Barkan’a göre ise son tahrir III. Murat (1574-1595) devrinde yapılmıştır. Hammer ise, III. Murat devrinden sonra da tahrir yapıldığını belirtmiştir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: TİRE İLÇESİ EĞRİDERE KÖYÜNDE RUMİ 1320(M.1904) TARİHLİ SON OSMANLI NÜFUS TAHRİRİ (SAYIM / YAZIM) VE NÜFUS DEFTERİNİN İNCELENMESİ

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+15
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.