Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 15 Mayıs 2015 - 15:04
Son Düzenlenme Tarihi 26 Ağustos 2017 - 15:23
SÜMER(Lİ)LERİN MEZOPOTAMYA'YA GÖÇ NEDENLERİ

SÜMER(Lİ)LERİN MEZOPOTAMYA'YA GÖÇ NEDENLERİ

Sümerlerin Orta Asya’dan Mezopotamya’ya gelmelerinin sebebini ise bir Sümer uzmanı (Sümerolog) olan Leonard W. King’ten dinleyelim:

“Türkistan’da Anau’da (Merv yakınındadır) Amerikalı Raphael Pumpelly başkanlığında yapılan kazılar ve Berlinli Dr. Hubert Schmidt yönetimindeki araştırmalar, Sümerlerin ana yurtlarının Babil ovalarının doğusundaki dağların daha ötesinde (Türkistan) aranması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Aşkabat yanındaki bu kazılar tarihten önceki bir takım ileri kültür yapıtlarını ortaya koymuştur ki bunlar, İran yaylasının batısındaki (Mezopotamya) ilk kültürlerle son derece büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu kazılardan anlaşıldığına göre, Türkistan’daki iklim değişiklikleri (yani kuraklıklar) nedeniyle büyük oranda göçler olmuştur. Bu kıtlık yüzünden göçler çağı, Sir Aurel Stein’in Doğu Türkistan’da Hoten ve Taklamakan kumluklarında yaptığı araştırmalarla da pekiştirilmiştir.”

Göç yolları

Sümerlerin Orta Asya’dan Mezopotamya’ya hangi yolu kullanarak geldikleri hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. E. A. Speiser, onların Doğu’dan (yani Türkistan) deniz yolu, Kramer ise Doğu’daki dağlık bölgelerden (Altaylar, Tanrı dağları…) kara yolu ile geldiklerini ileri sürmektedir.

Burada Kramer'in görüşünün daha isabetli olduğu söylenebilir. Çünkü Sümerlerin Mezopotamya'ya geldikleri devirde -onların göç tarihi olarak yukarıda M. Ö. 5000, 4000 ve 3500 rakamları zikredilmişti- engin sularda hareket kabiliyetine sahip olan dayanıklı ve gelişmiş gemiler henüz inşa edilmemişti. Dolayısıyla onlar Mezopotamya'ya kara yolu ile gelmiş olmalılar diye düşünülebilir.

Dr. Bahattin DARTMAN'ın
"YAZININ KEŞFİ KONUSUNA DİNÎ METİN VE ARKEOLOJİK BULGULAR ÇERÇEVESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM" adlı makalesinden alınmıştır.

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+23
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.