Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 25 Haziran 2018 - 18:00
Son Düzenlenme Tarihi 25 Haziran 2018 - 17:05
RÁSONYI VE TARİHTE TÜRKLER

RÁSONYI VE TARİHTE TÜRKLER

Macar tarihçi László Rásonyi (1971 ve 1988) Tarihte Türkler adlı eseriyle, Orta Avrupalı meslektaşlarını âdeta tekzip edercesine, Türk Kültürünün ateşli bir savunucusu olmuştur. Rasonyi, Menghin’e (belki biraz da İbn Haldun’a) dayanarak, devlet kuramayan tarımcı köylülerin, hayvan yetiştiren çobanlar tarafından yönetilmeye mahküm olduğunu savunmuş, Türklerin, bu üstün yeteneğe sahip milletlerin başında geldiğini kanıtlamaya çalışmıştır. Türk kadını ile askerlerinin üstün vasıflarını da övmüştür. Ancak, Türk toplumunda iyi tanınan, sevilen Râsonyi’nin Batı dünyası ile Batı'nın Türk imgesi üzerinde önemli bir etkisi görülmemiştir.

Eserin Türkçe çevirisinin güvenirliği (aslına benzerliği) konusunda haklı gibi görünen bazı kuşkular dile getirilmiştir.

TÜRK KİMLİĞİ KÜLTÜR TARİHİNİN KAYNAKLARI, BOZKURT GÜVENÇ, KÜLTÜR BAKANLIĞI İNSANLIK TARİHİ, ANKARA - 1994, S. 303

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+17
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.