Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 16 Haziran 2015 - 18:02
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
Pazırık Kurganı Atları

Pazırık Kurganı Atları

Pazırık Kurganı Atları

Abdülkadir İnan; Türk Tarih Kurumu basımı Makaleler ve İncelemeler II.Cilt kitabında, Türk tarihi açısından son derece önem arz eden Pazırık Kurganlarında, soğuk hava nedeni ile bozulmadan bulunan ölü atlar ile ilgili önemli tespitlerde bulunmuştur. Bu konular özetle aşağıda sunulmuştur.

Kurganlardan birinde bulunan on atın kulaklarında farklı nişanlar bulunmaktadır. Bu durum atların on ayrı kişiyi değil on kavme ait olduğunu göstermektedir. Çin kayıtlarına göre M.Ö. 3. yüzyılda kurganların bulunduğu bölgede Hun'lar bulunuyordu. Çuki unvanı taşıyan Hun prenslerinin emrinde on bin süvari vardı. Hun hakanları ve beylerinin sahip oldukları atların iyi cins olmaları nedeni ile Çin saraylarında meşhur idiler. Buna göre Pazırık Kurganının Türk-Hunlar'dan bir tümen beyine ait olduğunu tahmin edebiliriz.

Atların kulaklarına konulan ve En ya da İn olarak adlandırılan nişanlar bütün Türk kavimlerince bilinen ve uygulanan bir şeydir. Kabile yaşamını bin sene önce kaybeden Türkiye Türklerinde bile bu kelime kullanılmaktadır.

Pazırık kurganı at iskeleti

Türkler, yaşamlarında yer allan atlarının öteki dünyada da kendilerine arkadaş olacağına inandıklarından öldüklerinde de atlarından ayrılmak istemediklerinden ölen bir Türk, atı ile birlikte gömülmüştür. Bu âdet, son devirlere kadar Yakut ve Altay Türklerinde de devam etmiştir.

Pazırık kurganından çıkan atların hepsinin kuyruk ve yeleleri kesilmiştir. Kurgana gömülecek atların kuyruklarının kesilmesi veya bağlanması, ölen kişinin yasını tutmak için bir uygulama ve çok eski bir Türk âdetidir. Kumuk Türklerinin Tullamak kelimesi ile ifade ettikleri bu eylem, Kırgız Türkçesinde tuldamak olarak adlandırılır. Tüm Türk lehçelerinde ortak olan tul dul kelimesi de bu eylemin bir yansımasıdır.

Kurganlardan çıkan tüm atların aygır (erkek at) olması da kurban törenleri bakımından da Türklerin âdetleri ile açıklanır ve bu durum Pazırık kurganlarının aryanlara ait olduğu iddialarını tamamen boşa çıkarır.

Ayrıca: Rock Art and Archaeology Field Report 2011
Resim Pazırık Kurganı Atlarından

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+6
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.