Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 25 Ağustos 2017 - 18:02
Son Düzenlenme Tarihi 28 Ağustos 2017 - 21:24
OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR*: "KESİLEN KOL VE TIRAŞ EDİLEN SAKAL"

OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR*: "KESİLEN KOL VE TIRAŞ EDİLEN SAKAL"

KADİRCAN KAFLI

Lepant muharebesinde Osmanlı donanmasının uğradığı ağır yenilgi üzerine Venedik elçisi Barbaro sadrâzam Sokullu Mehmet paşayı ziyaret etti; maksadı onun sulh mu harp mi istediğini anlamaktı.

Venedik elçisi Lepant zaferinin ehemmiyetinden bahse­diyor; bir sene evvel kaybettikleri Kıbrıs adasını ağzına almıyordu.

Sokullu Mehmet paşa ona şu cevabı verdi:

— Son hâdiseden beri cesaretimizin ne derecede oldu­ğunu görüyorsun. Lâkin sizin kayıplarınızla bizim kayıplarımızın arasında büyük fark vardır: Biz sizden bir kırallık kadar olan Kıbrıs’ı almakla kolunuzu kesmiş olduk; siz ise donanmamızı mağlûp etmekle sakalımızı tıraş etmiş oldu­nuz. Kesilen bir kol yeniden bitmez, lâkin tıraş edilmiş sa­kal evvelkinden daha kuvvetli çıkar!

* Yazarın Notu: Biz bu kitapta Osmanlı devrinden seçilmiş en meşhur fıkra ve nükteleri, tarih sırasiyle okurlarımıza sunuyoruz. Aramızda anlatılan yahut bir tetkik mahsulü olmaksızın yazılan birçok fıkralar vardır ki hakikate uygun değildir; değiştirilmiş yahut başkalarına maledilmiştir. Biz bunları en salahiyetli tarihî kaynaklardan seçtiğimiz cihetle tamamiyle itimada lâyıktır.

OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR, KADİRCAN KAFLI, YENİ MECMUA NEŞRİYATI, İSTANBUL - 1943, S. 33

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+3
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.