Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 28 Temmuz 2017 - 18:00
Son Düzenlenme Tarihi 28 Temmuz 2017 - 17:42
OĞUZ HAN'IN ÖN ASYA FETİHLERİ

OĞUZ HAN'IN ÖN ASYA FETİHLERİ

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi TOGAN

Oğuz'un seferleri arasında en dikkat çekeni ve tafsilatlı olarak zikredileni onun Önasya'daki fütuhatıdır. Bu fütuhat, Saka/Skitlerin batıda Askelan'dan doğuda Çin hududuna kadar uzanan, kuzeyde bu Sakaların enkazı demek olan Abi, Yakut (Saka-Sakait)lardan güneyde, Kuzey Hindistan'daki İndo-Skitlerirı Taksila'ya kadar uzanan büyük memlekete sahip oldukları, yani İran'da Ahamenid ve Yunanistan'da da Helen devletlerinin yaşadıkları zamanlarda yaptıkları geniş fütuhatı aksettirmiş olacaktır. Sonradan bu hikayelere haçlılar devirlerinde ve bundan önce yapılan seferlere ait rivayetler de eklenmiştir.

ZEKİ VELİDİ TOGAN, OĞUZ KAĞAN DESTANI, İSTANBUL, 1972, S. 122

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+9
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.