Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 25 Ağustos 2015 - 07:50
Son Düzenlenme Tarihi 25 Ağustos 2015 - 07:50
Nayman Ana

Nayman Ana

Türk ve Kırgız efsânelerinde adı geçen söylence kişisi. Mankurt destanında oğlunu kurtarmaya çalışırken ölen kadın. Mankurt hâline dönüşen oğlu tarafından öldürülmüştür. Ruhu Dönenbey (Dönenbay) adlı bir kuşa dönüşmüştür. Mezarı kutsallık kazanmıştır. Naymanlar adlı bir Türk-Moğol boyu ile ilişkilidir. Moğolların sekiz boyunun anası sayılır.

Kaynakça
Türk Söylence Sözlüğü,

Deniz Karakurt

Dipçe: Görsel temsilidir

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+19
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.