Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 09 Şubat 2017 - 20:06
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
MİLLİYET DAVASI ŞUURSUZ VE ÖLÇÜSÜZ BİR DAVA ŞEKLİNDE MÜDAFAA EDİLMEMELİDİR!

MİLLİYET DAVASI ŞUURSUZ VE ÖLÇÜSÜZ BİR DAVA ŞEKLİNDE MÜDAFAA EDİLMEMELİDİR!

M. KEMAL ATATÜRK

Milliyet dâvası şuursuz ve ölçüsüz bir dâva şeklinde mütalâa ve müdafaa edilmemelidir. Milliyet dâvası siyasî bir mücadele konusu olmadan önce şuurlu bir ülkü meselesidir. Şuurlu ülkü demek, müsbet ilme, ilmî usullere dayandırılmış bir hedef ve gaye demektir. O halde propagandalarda müsbet usullere müracaat etmek şarttır. Hareketlerin imkân sınırları ve sıraları mutlaka hesaba katılmalıdır. Türkiye dışında kalmış olan Türkler, ilkin kültür meseleleriyle ilgilenmelidirler. Nitekim biz Türklük dâvasını böyle bir müsbet ölçüde ele almış bulunuyoruz. Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal ötesindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz.

AFET İNAN, TÜRK KÜLTÜRÜ DERGİSİ, SAYI: 13, S. 115

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+1
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.