Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 11 Ağustos 2018 - 18:08
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
MİLLİ KÜTÜPHANE NASIL KURULDU? - ADNAN ÖTÜKEN

MİLLİ KÜTÜPHANE NASIL KURULDU? - ADNAN ÖTÜKEN

Milli Kütüphane Müdürü

Memleketimize bir Milli Kütüphane kazandırmak için giriştiğimiz teşebbüsün onuncu yılı, 15 nisan 1956 da tamamlanacaktır. Safha safha üzüntülerle dolu olan bu on yılın bir tarihçesini hazırlamağı vc hâdiseleri olduğu gibi aksettirmeği uygun buldum.

Çalışmalarımızın onuncu yılı bile dolmadan kaleme aldığım bu tarihçe için belki acele ettiğimi düşünenler olabilir. Fakat, yıllar geçtikçe hâdiselerin teferruatını tespit güçleşiyor, hâfızalarımız kuvvetini kaybediyor. Bu işi bir an önce yapmağa karar verişîmîn belli başlı sebebi şu oldu: Hâdiseleri, şahısları unutmadan, olduğu gibi, Müessesenin tarihine mal etmek.

Hâfızamda kalanları, elden geldiği ölçüde, hatasız tespite; şahıslardan bahsederken hissiyattan mümkün olduğu kadar uzaklaşmağa çalıştım. Bununla beraber aldandığım, yanlış-eksik tespit ettiğim hususlar varsa, haksızlık ettimse, okuyuculanmdan ve bu tarihçede adları geçenlerden özür dilerim. Tenkidleri, ikazları, düzeltmeleri büyük bir memnuniyet ve şükranla karşılıyacağım, ta ki hakikatler olduğu gibi meydana çıksın.

Millî Kütüphanenin kuruluşu bir misaldir. Bu hâdise, muazzam memleket davaları arasında bir bakıma belki ehemmiyetsiz, bir başka noktai nazara göre belki çok mühim bir hâdise olarak telâkki edilebilir. Ne olursa olsun: Bu tarihçe, istikbalde, yüksek makamlardan emir, direktif, işaret almadan; bütün imkân ve vasıtaları yokluk içinde bizzat yaratmağa çalışarak memlekete, Millî Kütüphaneye benzer bir müessese kazandırmağa teşebbüs edecek ve böyle bir işe ömürlerini harcıyacak münevverlere, biraz da, karşılaşacakları güçlükler ve bunların nasıl yenileceği hakkında fikir vermek için kaleme alındı.

Bir gün, bu kabil dâvaları: muayyen bir şahşın malı olmaktan çok, cemiyete mal etmek bahtiyarlığına erişirsek. Millî Kütüphane gibi müesseselerin bir çoğu vücut bulur. Hüner, bu müesseselerin kuruluşunu topluluğun benimsemesinde. cemiyetin ve devletin bu kabil millî eserleri gerçek ve şümullu manasiyle himaye altına almasındadır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: MİLLİ KÜTÜPHANE NASIL KURULDU? - ADNAN ÖTÜKEN

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+0
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.