Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 25 Ağustos 2015 - 23:26
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
MALAZGİRT SAVAŞINA İŞTİRAK EDEN TÜRK BEYLERİ VE HAL TERCÜMELERİ

MALAZGİRT SAVAŞINA İŞTİRAK EDEN TÜRK BEYLERİ VE HAL TERCÜMELERİ

Dr. Süleyman TÜLÜCÜ

Bu araştırmada Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi üzerinde durulmayacaktır. Şu kadarını söylemek yerinde olur ki, Selçuklu Sultanı Alp Arslan, mağrur Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'i kesin bir yenilgiye uğratarak Anadolu'nun kapısını Türklere açmıştır.

Bu yazıda, bu savaşa katılan ve katılması muhtemel olan Türk beylerini, bilhassa eski kaynakları inceleyip tesbit ettikten sonra, onların savaş öncesi, savaş anı (Gevher-ayin gibi bazıları­nın) ve savaş sonrası hayatları ve faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir. İmkanlar elverdiği nisbette asıl kaynaklara müracaat edilecek, ayrıca muahhar kitap ve tetkiklerden de geniş ölçüde faydalanılacaktır. Bilindiği üzere, bu konuda Mükrimin Halil Yınanç, M. Altay Köymen, Osman Turan, İbrahim Kafesoğlu, Faruk Sümer, Ali Sevim v.s. gibi ilim adamlarımızm kıy­metli çalışmaları vardır

Çalışmanın devamını okumak için: Malazgirt Savaşına İştirak Eden Türk Beyleri ve Hal Tercümeleri

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+32
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.