Yükleniyor...

Bitigçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 21 Ekim 2016 - 18:03
Son Düzenlenme Tarihi 21 Ekim 2016 - 18:51
Kül Tigin Yazıtı 5. yüz. (Güney Doğu Yüzü) 1 Dizi

Kül Tigin Yazıtı 5. yüz. (Güney Doğu Yüzü) 1 Dizi

Kül Tigin Yazıtı 5. yüz. (Güney Doğu Yüzü) 1 Dizi

:mditib:ngitGLOY:IsIT:ngitlük:emgtib:gtib:ACOB

:MiDİTİB:NiGİTGuLOY:ISITa:NiGİTLÖK:EMGiTİB:GiTİB:AÇNUB

Bunca yazı yazmayı Köl Tigin'in yeğeni Yoluğ Tigin yazdım.
:ngitGLOY:POK:AKMT:UB:AKŞT:UB:PRLO:nük:imrgiy

:NiGİTGuLOY:POK:AKMaT:UB:AKŞaT:UB:PuRuLO:NÜK:İMRiGİY

Yirmi gün oturup bu taşa, bu anıta hep Yoluğ Tigin
:Zgtr:rüdgi:Edgy:ADZHNUGYT:ADZHNLGO:RGI:mditib

:ZiGiTRe:RÜDiGİ:EDGiY:ADZuÑuNUGYaT:ADZuÑıNaLGO:RaGI:MiDİTİB

yazdım. Değerli oğullarınızdan, kızlarınızdan çok daha iyi bakarsınız.
.....:eçidgrit:irgt:ZGDRB:AÇU

.....:EÇİDGiRİT:iRÑeT:ZıGıDRaB:AÇU

Uçu verdiniz. Tanrı (katın)'daki yaşamanızda.....

**Kül Tigin Yazıtı 1. yüz. (Güney Yüzü) 13 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 2. yüz. (Doğu Yüzü) 40 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 3. yüz. (Kuzey Yüzü) 13 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 4. yüz. (Kuzey Doğu Yüzü) 1 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 5. yüz. (Güney Doğu Yüzü) 1 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 6. yüz. (Güney Batı Yüzü) 1 Dizi
Kül Tigin Yazıtı 7. yüz. (Batı Yüzü) 1 Dizi

Kül Tigin Yazıtı Günümüz Türkçesi**

Kül Tigin Yazıtı

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+11
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.