Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 03 Mart 2016 - 21:00
Son Düzenlenme Tarihi 03 Mart 2016 - 18:07
k*rt Hamalların Sürülmesi

k*rt Hamalların Sürülmesi

II. Abdülhamid devrinin meşhur İstanbul şehremini Rıdvan Paşa'yı Bedirhanpaşa-zade Abdürrezzak Bey ile diğer biraderlerinin teşviki ile bir k*rt hamal öldürmüştür. Bunun üzerine o aileden Ali Şamil Paşa Trablusgarp'a, İstanbul'daki k*rt hamalların hemen hepsi de memleketlerine sürülmüşlerdi. Bu va'kayı herkes bilir; lâkin o zamanın dahiliye nazırı Memduh Paşa'nın söylediği şu tarihi bilen hiç kalmamıştır desem yalan olmaz:

Bi nukaat eyle hisab şâh-i cihân buyruğunu!

"Gitti k*rtler tutarak birbirinin kuyruğunu"

1322

Görüp İşittiklerim,

Çankırılı Hacışeyhoğlu Ahmed Kemal,

Hayat Tarih Mecmuası, Sayı 4, Mayıs 1966

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+1
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.