Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 29 Nisan 2017 - 18:00
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
KÖK TÜRKÇE YAZITLARDA GEÇEN GÖLLER VE NEHİRLER

KÖK TÜRKÇE YAZITLARDA GEÇEN GÖLLER VE NEHİRLER

Saadettin GÖMEÇ

Prof. Dr. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü

Bilindiği üzere tarihin tanımı yapılırken mekan mefhumu da göz önünde bulundurulur. Buna bağlı olarak tarihçiler, geçmişteki hadiselerden bahsederken sadece zamanı değil, mekanın ve sosyal sonuçların da üzerinde durur. Binlerce yıllık Türk tarihinin geçtiği ve bugün de halâ Türklerce meskun bulunan Orta Asya’daki tarihimizin hiç şüphesiz en kıymetli eserlerinin başında Kök Türkçe yazılı belgeler gelmektedir. Bunlara doğuda Çin’den başlayarak, batıda Avrupa’nın orta ve kuzeylerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada rastlanılmaktadır.

Söz konusu çalışmada özellikle Kök Türk ve Uygur çağına ait kitabelerde zikrolunan göller ve nehirlerin yerleriyle, tarihi önemleri üzerinde durmaya çalışacağız. Bunun için alfabetik bir sıra takip etmeyi düşünmekteyiz. Eski Türkler göl için “köl” diyorlardı. Yani –k’li biçimi konuşulmaktaydı. Nehir veyahut da büyük akarsular içinse umumiyetle
“ögüz” denmekteydi.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: KÖK TÜRKÇE YAZITLARDA GEÇEN GÖLLER VE NEHİRLER

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+0
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.