Yükleniyor...

Necat Çetin

Uzman Tarih Öğretmeni

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 18 Haziran 2017 - 19:00
Son Düzenlenme Tarihi 18 Haziran 2017 - 18:37
KAFKAS SÜRGÜNÜ SONRASI  ÇERKESLERİN İSKAN EDİLDİĞİ ÖDEMİŞ ERTUĞRUL (İHSANİYE) KÖYÜ 1321 (1905) YILI SON OSMANLI NÜFUS TAHRİRİ (SAYIM-YAZIM)

KAFKAS SÜRGÜNÜ SONRASI ÇERKESLERİN İSKAN EDİLDİĞİ ÖDEMİŞ ERTUĞRUL (İHSANİYE) KÖYÜ 1321 (1905) YILI SON OSMANLI NÜFUS TAHRİRİ (SAYIM-YAZIM)

Necat ÇETİN - Melih TİNAL

Kafkasya bölgesinin Ruslar tarafından işgal edilmesinden sonra bölgedeki Çerkesler 1864 yılından sonra sürgüne gönderilmiştir. Kafkasya'dan sürgün edilenlerin bir bölümü 1879 yılında Aydın Vilâyeti İzmir sancağının Bayındır ve Ödemiş Kazasına iskân edilmiş ve Ödemiş'te iki köy kurulmuştur. Bunlardan birisi Hacı İlyas (Burhaniye-İlkkurşun) diğeri ise Ertuğrul (İhsaniye) köyüdür. Köyün kuruluş tarihi kesin olarak belli olmamakla beraber 1879-80 yıllarda olduğu tahmin edilmektedir. Çerkeslerin Adıge - Şapsıg kolundan olanlar Çerkesiztan Soçi bölgesinden geldiklerini ifade etmektedirler. Son Osmanlı nüfus tahriri (sayım-yazım) 1316 yılında yayınlanan Sicil-i Nüfus Nizamnamesine göre 1320-1322 (1904-1906) yılları arasında yapılmıştır. Ödemiş kazası ve köylerinde de son nüfus tahriri 1320 ve 1321 yıllarında yapılmıştır. Bu tahririn en önemli özelliği bugünkü nüfus belgelerimize dayanaklık yapmasıdır. Ertuğrul (İhsaniye) Köyünde nüfus tahriri 27.5.1321 tarihinde başlamış, 28.5.1321 tarihinde bitirilmiştir. Tahrirde kullanılan Osmanlıca yazılı orijinal tahrir defteri bugün Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne alınmıştır. Defterin Latin harflerine çevrilmiş olanı Ödemiş İlçe Nüfus Müdürlüğü arşivinde bulunmaktadır. Yapılan tahrirde köyde toplam 89 nüfus hanesinde 230'u erkek 205'î kadın olmak üzere toplam 435 kişi tespit edilmiştir.50'si hane reisi olmak üzere 91 kişinin doğum yeri Çerkestan'dır. 319 kişi ise Ertuğrul köyü doğumludur. Hane reislerinde en yaşlısı 28. hane reisi Çerkestan 1234 (1818 ) doğumlu "Lut oğlu "Bosnalı Pişmav" dır. Tahrirde 87 yaşındadır. Hane bugün OKAN soyadını kullanmaktadır. Hane reislerinin ortalama yaşı 46.5'dir. Hane halkı en kalabalık hane:52 hane reisi "Kütakaş oğlu İbrahim"in olduğu hane olup tahrirde 7 erkek 4 kadın olmak üzere toplam 11 kişi bulunmaktadır. Hane halkı bu CEYHAN soyadını kullanmaktadır. Tahriri yapılan hanelerden 16'sı kapalı kayıt konumundadır. Tahriri yapılan kişi adlarının bazıları Kafkasya'da kullanılan isimlerden oluşmaktadır., Erkek isimlerinden: Tekri, -Nakoşe, Hamuş-Suret, Zikoş Elhas, Hatuş, Kavet, Nagay, Kumeş, Pişmav, Zorum, Malyanik, Güşan, Şaş, Fergunay, Hakuk, Honat, Zeçuş, Tekris,Kütekaç, Kanset, Haçoh, Hilevis, İdik, Güşaguş, kadın isimlerinden : Firika, Ddegeguş, Pake, Eşhane, Kişe, Memaku , Kuşef, Hadihas, Birita, Gulam, Kuşekiş, Horas, Mihraf, Güyin, Ezhan, Kavas, Kuşekiş, Kaleguvaş, Sefire, Nago, Zekuş, Nahgus, Zimbe, Degergümüş, Naşkun'u örnek verebiliriz. Bu isimler bu gün kişi adı olarak kullanılmamaktadır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: KAFKAS SÜRGÜNÜ SONRASI ÇERKESLERİN İSKAN EDİLDİĞİ ÖDEMİŞ ERTUĞRUL (İHSANİYE) KÖYÜ 1321 (1905) YILI SON OSMANLI NÜFUS TAHRİRİ (SAYIM-YAZIM)

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+5
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.