Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 10 Eylül 2015 - 17:31
Son Düzenlenme Tarihi 10 Temmuz 2016 - 09:24
İlk Uçanlar-I

İlk Uçanlar-I

Asıl adı, Ebu Nâsır İsmail bin Humad’ul Cevherî’dir.

Cevherî Horasan’ın Farab şehrinde, milâdın onuncu asrında dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini dayısı İbrahim Farabî’den almıştır. Daha sonra Farab medreselerinde birçok İlimleri tahsil etmiştir. Nişabur’da yüzlerce talebeye ders vermiştir. Derslerden sonra evine çekilen Cevherî, birçok hesaplar yaparak uçmanın çarelerini araştırmıştır.

Sonunda bu maksadına ulaşmak için birtakım kanatlar yapmıştır. İlk zamanlar, evinin bahçesinde tecrübeler yapıp sonra da hazırladığı bir takım tahtaları, İpleri ve kanatlan alarak Nişabur’daki ulu caminin minaresine çıktı. Camiin kubbesinden havalanarak uçmaya başladı. Dünyanın ilk uçan insanı, insanoğlunun ilk tayyaresini yapan Farablı Cevherî, havada epeyce dolaştıktan sonra yere inmek istedi. Fakat buna muktedir olamadı. Birdenbire düşerek parça parça oldu, (M. 1010)

İLK PARAŞÜTÇÜ
Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu Kutulmuş oğlu Süleyman Şah’ın oğlu Kılıç Arslan’ı, Bizans İmparatoru Manuel Komnen İstanbul’a davet etmişti. İmparator, Kılıç Arslan şerefine hipodromda tantanalı şenlikler icra ettirmişti. Bizanslılar bu meydanda bütün hünerlerini gösterdiler. Bu esnada Kılıç Arslan’la beraber gelen bir Türk, Atmeydanındaki Dikilitaş üzerinden havaya uçacağını bildirdi. Bu adam, yüksek Dikilitaş üzerine çıktı. Sırtında gayetuzun ve geniş beyaz bir elbise vardı. Bu beyaz elbise bir paraşüt gibi şişiyordu. Gerçekten bir müddet havada uçtu, fakat biraz sonra yere düşerek parça parça oldu, (M. 1159). Bizans tarihleri onu “Serakino” yani “Şarklı” diye kaydetmektedirler. Adı malum olmayan bu Türk de ilk paraşütçüdür.

İBN-İ FERNAS
Endülüslü olan İbn-i Fernas da kanatlar takarak uçmaya teşebbüs eden ilklerdendir. Prof. Hamidullah’ın ifadesine göre İbn-İ Fernas (vefatı 388) bir cihaz icad etmiş ve onunla uzun bir mesafe uçmuştu. Bir kazada öldü.

KARTAL KANATLI HEZARFEN AHMED ÇELEBİ
Bin fen bilen manasına gelen Hezarfen vasıf ve şöhretini alan Ahmed Çelebi 17. yüzyılda yaşamış bir Türk âlimidir. Kendisinden önce yaşamış âlimlerin İlimlerinden, bilhassa Bîrûnî ve İbn-i Sina ile aynı devirde yaşamış olan Farablı İsmail Cevherînin uçuş tecrübelerinden faydalanmıştır. Hezarfen Ahmed Çelebi, Cevherînin başarı akımlarını ve denge unsurlarını hesapladı; uçmak için kartalı örnek almak gerektiğini düşündü.

Asıl büyük denemeye girişmeden önce, o devirde çok büyük bir spor alanı olan İstanbul’daki Okmeydanı’nda tam dokuz deneme yaptı. Her denemede bir düzeltme yaparak kendisini uçuracak kanatlara son şeklini verdi. Nihayet birgün Galata Kulesinden Boğaz’ın sularını aştı. Üsküdar’da Doğancılar adını taşıyan semte bir kuş gibi süzülerek indi.
İlk Uçanlar-II

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+3
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.