Yükleniyor...

Necat Çetin

Uzman Tarih Öğretmeni

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 22 Nisan 2017 - 16:00
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
İĞDELİKIŞLA (ŞAMBAYAT) KÖYÜ'NDE 1320 YILI (M.1904) SON OSMANLI NÜFUS SAYIMI (TAHRİRİ)

İĞDELİKIŞLA (ŞAMBAYAT) KÖYÜ'NDE 1320 YILI (M.1904) SON OSMANLI NÜFUS SAYIMI (TAHRİRİ)

Kışla(Kışlak) göçebe yörük-Türkmen aşiretlerinin kışı geçirdikleri yerdir. Avanos ilçesine 27 km uzaklıkta bulunan köylerinden birisi de 19.yy. ortalarında Bayat boyunun iskan edildiği İğdelikışla Köyüdür.Eski adı Şambayat olarak bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğunda son nüfus sayımı/tahriri 1316 (Miladi 1900) tarihinde yayınlanan Nüfus Sicil Nizamnamesine göre yapılmıştır. Sayımı/ tahriri yapılan herkese bir nüfus tezkiresi verilmiştir. Bu tahririn/sayımın en önemli özelliği bu günkü nüfus belgelerine dayanaklık eden en son Osmanlı nüfus tahriridir. Tahrirde / sayımda kullanılan nüfus esas defterleri bugün Ankara'ya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arşivne alınmış olup köye ait iki cilt nüfus esas defteri Avanos ilçe nüfus müdürlüğü arşivinde bulunmaktadır. Rumi 1320 (Miladi 1904) yılında yapılan son nüfus sayımında köyde toplam 50 nüfus hanesi bulunmaktadır. Sayımda deftere hane reislerinin lakapları da yazılmıştır. Bazı lakaplar bu gün köyde aynen devam etmektedir.15 nüfus hanesi kapalı kayıt konumundadır. Bir hane naklen başka idari birime gitmiştir. En yaşlı hane reisi 1245(M.1829) yılında doğan Hane: 14 " Gök Hasan oğlu Ahmet" tir. Sayımda 75 yaşındadır. En genç hane reisi ise 1315(M.1899) yılında doğan Hane :34 " Balcıoğlu Abdurrahman" ile Hane:50 " Ebuseyyit oğlu Abdullah"tır. Köydeki sayımda hane halkı nüfus ortalaması 5,5 kişidir. Hane halkı en kalabık hane 12 kişi ile Hane:26 " Ali Kahya oğlu Ali Veli" ile Hane:38 " Durmuş oğlu Hacı Hasan" nın hane reisliğini yaptıkları nüfus haneleridir. Köyde yapılan alan arştırmasında bazı ailelerin Abdal ve Avşar aşiretinden tespit edilmiştir. Sayımı yapılan toplam 275 kişinin 160'ı Bayan 115'i erkektir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: İĞDELİKIŞLA (ŞAMBAYAT) KÖYÜ'NDE 1320 YILI (M.1904) SON OSMANLI NÜFUS SAYIMI (TAHRİRİ)

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+35
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.