Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 11 Nisan 2015 - 19:29
Son Düzenlenme Tarihi 11 Nisan 2015 - 19:29
12 Hayvanlı Türk Takvimi

12 Hayvanlı Türk Takvimi

Kaşgarlı Mahmud’a göre yılların sırası şu şekilde verilmektedir:

Ud (öküz) yılı // pars yılı // tawışgan yılı // nek (timsah) yılı // yılan yılı // yund (at) yılı // koy (koyun) yılı // biçin (maymun) yılı // takagu (tavuk) yılı // it yılı // tonğuz yılı.

 1. Sıçan
  1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020

 2. Sığır
  1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021

 3. Bars
  1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022

 4. Koyon/Tavşan
  1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023

 5. Uluv/Luy
  1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024

 6. Yılan/Cılan
  1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025

 7. Cılkı/At
  1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026

 8. Koy/Koyun
  1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027

 9. Bicin/Meçin /maymıl

1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028

 1. Takık/Toyuk
  1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029

 2. İt
  1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030

 3. Doñuz
  1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+37
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.