Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 15 Nisan 2017 - 15:08
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİ'NDE AŞIKLARLA YAPILAN DÜĞÜN TÖRENLERİNDEKİ BAZI GELENEKLER VE ÖZGÜN ÖZELLİKLER

GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİ'NDE AŞIKLARLA YAPILAN DÜĞÜN TÖRENLERİNDEKİ BAZI GELENEKLER VE ÖZGÜN ÖZELLİKLER

Dr. İlgar Cemiloğlu İMAMVERDİYEV

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Ögretim Üyesi

Dünya üzerindeki bütün halkların kendine mahsus adet ve ananeleri vardır. Bu adet ve ananeleri ile de birbirlerinden ayrılır ve ayrı ayrı tanınırlar. Bu bakımdan da muhtelif halklar, kendi adet ve ananelerine saygı ile yaklaşmakta, onu muhafaza edip, yaşatmaktadırlar. Bu halkların dünya görüşü, ruhu, maneviyatı, varlığı, tarihi geçmişi, psikolojisi ve folklorü zengin ve çok çeşitli olan muhtelif adet ve ananelerinde yaşamaktadır. Adet ve ananeler; her bir halkın
kendine mahsusluğunun sembolü ve tezahürüdür. Bu adet ve ananelerden biri de toy merasimleri (Düğün Törenleri)'dir. Bir halkın folklorü denince ilk önce düğün törenleri akla gelir. Bu düğün törenlerinin muhtelif adet ve ananeler içerisinde, ayrıca hususi bir yeri vardır. Her bir halka göre düğünler elin, obanın adet ve ananesinin aynasıdır. Buna göre de her bir halk kendine mahsus şekilde bu aynada görünür. Halkın şenligini,sevincini,musikisini,şiir sanatını ve halk oyunlarını aksettiren özgün özellikler, sanki düğünlerde toplanmış ve kendi yansımasını bu törenlerde bulmuştur. Buna göre de her bir halkın dügün merasimleri zamanla onun kendi folkloründe tespit olunmuştur. Bir merasim olarak dügünler her halk için kendini anlatma ve kimliğini gösterme unsurudur. Buna göre de her bir halk bu
törene hürmet ve itina ile yaklaşarak kendi münasebetlerini gösterirken, birbirinden farklı düğün adet ve ananelerini de ortaya koyar. Bu sebeple de dünya halkları arasında düğün adet ve ananeleri kendine has özellikleri ile birbirinden ayrılır. Güney Azerbaycan'daki düğün merasimleri de bu bakımdan rengarenkliği ve özgün cihetleriyle araştırılmaya değer özellikler taşımaktadır. Güney Azerbaycan'ın Tebriz ve Urmiye şehirlerinde, bu ulu diyarın usta aşıkları ve halk şairleriyle görüşmelerimden soma, Azeri Türklerinin bazı düğünlerini görüp seyretme olanağı bana da nasip oldu.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİ'NDE AŞIKLARLA YAPILAN DÜĞÜNTÖRENLERİNDEKİ BAZI GELENEKLER VE ÖZGÜN ÖZELLİKLER

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+2
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.