Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 13 Nisan 2016 - 20:02
Son Düzenlenme Tarihi 29 Nisan 2016 - 09:34
ETRÜSKLER TÜRKİSTAN'DAN ANADOLUYA GELMİŞTİR!

ETRÜSKLER TÜRKİSTAN'DAN ANADOLUYA GELMİŞTİR!

"Meçhul sebepler dolayısıyle, Etrüskler bura­dan (Orta Asya'dan) Anadoluya geldiler. Üçüncü bin yılın sonlarına doğru buralara gelip, Kara­deniz'in şark sahiline çekilmişlerdir. Aşağı yukarı ikinci binin başlarında, yani Hititler'in Anadoluya girmeleri dolayısıyle husule gelen, o vakitki kavim­ler göçü yüzünden olsa gerek, Etrüskler bir az gar­ba, takriben bugünkü Samsun civarına gelmişlerdir. Bir iki yüzyıl sonra, yeni hadiseler Etrüskleri burasını da terke icbar ediyor. Bu hareket, zaman bakımından, Hitit İmparatorluğu'nun çökmesiyle alakadar olsa gerek. Etrüskler garba doğru göç etme­ğe devam etmişler. Karadeniz sahili boyunca ilerleyerek, Anadolunun garp sahillerine yerleşmişler­dir."

Wilhelm Brandenstein

II. Türk Tarihi Kongresi Zabıtları, s. 211

TÜRKLERİN İLK ATALARI, ADİLE AYDA

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+4
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.